Vervolg op  20 jaar topstukken verzamelen ;  

Onderzoek naar het Vierstedentoernooi 1946 op RSB-site

Vorig jaar werd op zaterdag 24 april 2004  in de ‘schaaktoren’ van SV En Passant in Bunschoten het 20 jarig jubileum van de Motiefgroep Schaken  gevierd. Speciaal voor het jubileum was door 24 van de aanwezige leden de moeite genomen om een topstuk van hun eigen verzameling mee te brengen. Dit gaf een bijzonder beeld van wat er binnen de Motiefgroep verzameld wordt. 

Aansluitend kreeg het tweede themanummer van de Motiefgroep Schaken kreeg het thema de tentoonstelling '20 jaar Schaak topstukken verzamelen' mee;  in dit nummer alle tentoongestelde topstukken, elk met een begeleidend artikel van de eigenaar.

 

Een van de tentoongestelde topstukken was een plaquette van het Vierstedentoernooi Rotterdam 1946, meegenomen door Godfried Couwenbergh. (Zie afbeelding.) 

 

 

Op de voorzijde van de plaquette een aantal afbeeldingen, waaronder een schaakpaard en toren en (centraal) een gebouw behorende bij de Maastunnel. Op de achterzijde van de plaquette een inscriptie:  

" Vierstedentoernooi wisselprijs aangeboden door de GEMEENTE ROTTERDAM  

Dit toernooi werd voor het eerst georganiseerd door de schaakvereniging SPANGEN " 

 

     Rotterdamse Schaakbond RSB

Inmiddels is er veel meer onderzoek gedaan door met name Teun Korevaar van de Rotterdamse Schaakbond RSB. 

Zijn uitgebreide verslag is te lezen op de site van de RSB

 

Laatste nieuws

18-02-05: Verslag van het onderzoek naar het Viersteden toernooi 1946 (door: Teun Koorevaar)

 

 

Overigens zijn er bij de RSB nog wel meer leuke evenementen te verwachten: 

 

1]  Op zaterdag 3 september 2005 wordt er een groot denksportfestival gehouden in Rotterdam.

De centrale bibliotheek en haar ca. 25 vestigingen in de stad zullen die dag een centrale rol spelen. De organisatie van dit festival is in handen van de Unit Ontwikkeling & Advies van de Belevenisbibliotheek, een onderdeel van de centrale bibliotheek en de opdrachtgever is de Gemeente Rotterdam. Denksport wordt voor deze dag zeer breed gedefinieerd en alle verdiepingen/zalen van de centrale bibliotheek zullen de verschillende thema's presenteren en activiteiten huisvesten. Gedacht wordt o.m. aan schaken, dammen, go en andere bordspelen. Maar ook puzzelen e.d. komt mogelijk aan bod. Ook in de bibliotheken in de wijken en deelgemeenten van de stad zullen er die dag denksportactiviteiten worden gehouden.

2]  In 2006  bestaat de RSB 75 jaar

en het is dan 60 jaar geleden dat het vierstedentoernooi voor het eerst werd gehouden.

 Wie weet doet men nog iets met dit thema in 2006?