Voorjaarscontactdag Bunschoten 2004

Op Zaterdag 24 april 2004 werd in de ‘schaaktoren’ van SV En Passant in Bunschoten het 20 jarig jubileum gevierd van de Motiefgroep Schaken.Er was een aangepast pro-gramma met s’ochtends al een grote veiling.

snuffelen bij de kraampjes

Hierdoor werd het direct na opening van de zaal al aardig druk. Er werd druk gehandeld en iedereen vond iets om zijn of haar verzameling aan te vullen.

In de ronde bovenzaal naast de bijeenkomst was door 24 van de aanwezige leden de moeite genomen om een topstuk van hun eigen verzameling mee te brengen. Dit gaf een bijzonder beeld van wat er binnen de Motiefgroep verzameld wordt.

ronde tentoonstellingszaal

Ieder lid had de moeite genomen bij bij zijn of haar topstuk een klein verhaaltje te schrijven.

Helaas werd het na de veiling met zijn meer dan 200 kavels snel rustiger, zodat er bij de algemene ledenvergadering slechts enkele leden aanwezig waren. Heel positief was dat wij van de ca. 40 leden die zijn geweest enkele nieuwe mensen hebben mogen begroeten

Hopelijk zullen deze en andere de volgende keer weer komen.

                                                     Joris Leyten

    

Contacten leggen , (foto’s J. Leyten)