Tjerk Zijlstra ;  schaakschilderijen

 

Tjerk Zijlstra heeft een tweetal exposities met schaakschilderijen gehad. In april-juni 2001 was er een expositie ‘De prenten van de os’ bestaande uit een tiental schilderijen in galerie Kei in Amersfoort te zien. En in april-mei 2008 was er de expositie ‘Schaakkuriosa’ van een zeventiental schilderijen in Galerie de Witte Ezel in Almere. Bovendien hangen er tot 30 juni 2008 een viertal schilderijen van Tjerk Zijlstra in de tentoonstelling Schaakkunst, in Druten.

Tjerk Zijlstra heeft een studie als grafisch ontwerper aan de Rietveld Academie gevolgd. Hij heeft in zijn leven vele ontwerpen gemaakt van boekomslagen tot en met affiches aan toe. Op dit moment legt hij zich voornamelijk toe op housestyle ontwerpen voor kleine en  middelgrote bedrijven. Als schilder is Tjerk het best te typeren als een surrealist. Hij is een fijnschilder en houdt van een helder coloriet.

De schaakschilderijen van Tjerk Zijlstra zijn geďnspireerd door de boeken ‘schaakkuriosa’ en ‘nieuwe schaakkuriosa’ van Tim Krabbe. Het werk wordt gekenschetst door een symbolische verbeelding van de diverse stellingen, schaakproblemen en leuke anekdotes, maar altijd realistisch geschilderd. Op de schilderijen vind je (bijzondere) schaakstellingen, landschappen en allerlei dieren en vrijwel altijd met een symbolische waarde.

Een voorbeeld:

“Mysterieuze krachten in de toren”, 55x100 cm; 2004

Zie ‘nieuwe schaakkuriosa’ van Tim Krabbe blz. 41. De kracht van de zwarte toren is dat hij niet geslagen kan worden, want anders is het pat. Dit wordt ook wel “de dolle toren”  genoemd. De sperwer beroert de zwarte toren, terwijl de vlinder (Parnassius Apollo) met wit speelt. De vredelievend vlinder overziet de stelling en ziet dat het remise is. Landschapschildering geďnspireerd door een rotspartij in Zuid-Wales (in de buurt van Fishguard) gezien op de terugreis uit Ierland. Voltooid 25 januari 2004.

Meer voorbeelden zijn te zien via de website www.tjerkzijlstra.nl

Als onderdeel van zijn schilderijen zijn bovendien twee boekjes verschenen als ondersteuning bij zijn exposities: ‘De prenten van de Os’ en ’Schaakkuriosa’. Deze twee boekjes heeft Tjerk in eigen beheer uitgegeven. 

Het boekje ‘De prenten van de os’ is destijds gemaakt voor de expositie in Amersfoort. Het is een Zen-Boeddhistisch verhaal wat in tien prenten (meestal houtsnedes) wordt afgebeeld en wat mij inspireerde tot het maken van tien schilderijen. In dit boekje staan zowel het oorspronkelijk verhaal met 10 kleine houtsnedes als mijn 10 schilderijen afgebeeld. De schilderijen zijn in full-colour gedrukt en de teksten zwart-wit. Het formaat is 21 x 28 cm en het omvat 24 pagina’s en kost momenteel € 15,--.

Het boekje ‘Schaakkuriosa in kleur’ is gemaakt voor de expositie in Almere. In het boek zijn 17 schilderijen afgebeeld, met een pagina eigen tekst en per schilderij twee pagina’s tekst uit de boeken van Tim Krabbe (‘Schaakkuriosa’ en ‘Nieuwe Schaakkuriosa’). Deze tekstfragmenten, die over bepaalde stellingen en/of schaaksituaties gingen, waren de inspiratie tot het maken van de schilderijen. Dit boek is volledig fullcolour gedrukt. Het formaat hiervan is 21 x 29,7 cm en omvat 72 pagina’s en kost € 35,--.

De boekjes kun je via de website bestellen.