Voorjaarscontactdag Boskoop voorlopig uitgesteld (II)

bericht 7 mei 2020

Het bestuur heeft de geplande voorjaarscontactdag in Boskoop voorlopig uitgesteld.

Een contactdag in juni (waarvoor ik circa 7 weken terug nog de hoop uitsprak) kunnen we inmiddels wel vergeten. En ook een contactdag in juli en / of augustus zal het waarschijnlijk niet worden. Immers:
1. Het moet eerst weer na een besluit van de regering toegestaan zijn.
2. We moeten het als bestuur en vereniging daarna ook zelf weer willen (en bedenk we hebben een redelijk aantal leden in de risico leeftijden).
3. En daarna hebben we – hoewel veel al klaar ligt – dan nog de nodige tijd nodig om die contactdag te organiseren. Dit dan vooral qua zaal en qua communicatie naar de leden.

Vooralsnog hebben we als bestuur nog steeds als voornemen om de komende contactdag in Boskoop te houden. Maar dan wel pas op het moment dat dat volgens de regering en RIVM veilig en verantwoord is. Dienovereen-komstig hebben we ook afspraken gemaakt met de beheerder van de zaal in Boskoop. Daarbij geldt wel dat een contactdag in Boskoop maximaal tot 11 oktober mogelijk zal zijn, want daarna zal het Zalencentrum de Loods in Boskoop ophouden te bestaan.

Naast bovenstaande valt nog op te merken dat de kans op het houden van 2 contactdagen dit jaar (nog) niet onmogelijk is, maar de kans daarop wordt stukje bij beetje ook steeds kleiner. Jammer, maar er zijn ergere dingen in het leven (zo sprak de Franse Minister van Sport reeds over de Tour de France van 2020.)

Ook in de ons omringende landen hebben onze zusterverenigingen hun contactdagen moeten uitstellen of annuleren. Hieronder ook onze Duitse zustervereniging de GSM (Gemeinschaft der Schachmotivsammler), welke haar Sammlertreffen (contactdag) in Bad Salzuflen (gepland rond Hemelvaartsdag 21 mei) moest afgelasten.

De GSM organiseert nu een ‘GSM Sammlertreffen 2020 im Internet.
Daarvoor zijn ook de leden van de Motiefgroep Schaken uitdrukkelijk uitgenodigd. U leest er meer over op de beide volgende pagina’s.

Tenslotte: Ik wens iedereen namens het bestuur vooral een goede gezondheid toe, zowel voor jezelf als voor al je naasten.

Henk Alberts, voorzitter