In nummer 180 van de Schaakkoerier onder meer de volgende onderwerpen:

 

 

- Van de redactie
- Fairy chess; meer dan het gewone (3)

- Notulen van de Algemene Ledenvergadering te Arnhem op 30 april 2022

- Resultaten Veiling op 30 april 2022 in Arnhem
- De Voorjaarscontactdag van 30 april 2022 in Arnhem

- Een boeiende briefkaart
- Geschiedenis van de schaakklok
- Schaakpostzegelcatalogus
- Skák 22 (35)

- Spelcafé
- Servicepagina