Inschrijvingsformulier Lidmaatschap Motiefgroep Schaken

Opmerking:  uw browser zal bij verzending de waarschuwing geven, dat verzending van het formulier per E-mail plaatsvindt (waardoor uw E-mailadres bij de ontvanger bekend wordt). Sta de verzending s.v.p. toe.


Ik geef mij op als lid van de Motiefgroep Schaken

Naam:
Straat en huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Geboortedatum:

Heeft u nog overige opmerkingen of aanvullingen: 

========================================================

Verzamelgebieden: 

Indien u wenst, zou u dan willen opgeven welke gebieden u verzamelt: 

Schaakpostzegels postfris         Schaakpostzegels gebruikt  
Eerstedagenveloppen                Schaakstempels     
Schaakprentbriefkaarten           Schaakboeken       
Schaakmedailles, penningen      Schaakmunten        
Schaakprenten en schilderijen   Schaak stripboeken
Schaakspeldjes    Telefoonkaarten met schaken

Anders, namelijk:    

(Voor mogelijke (andere) verzamelgebieden zie verzamelgebieden)

 

Thematische verzamelgebieden: 

Nederland                 Herdenkingstoernooien     
Wereldkampioenen    Wereldkampioenschapen     
Olympische Spelen      Correspondentieschaken     
FIDE en congressen   Probleemschaken                
Schaakstellingen         Schaakhistorie                     

Anders, namelijk    

 

Indien uw verzamelgebied(en), inclusief uw naam en adres (op verzoek) aan medeleden van de Motiefgroep doorgegeven mogen worden, wilt u dan bijgaande hokje aankruisen

========================================================

U wordt verzocht het lidmaatschap ten bedragen van EUR 17,50 (voor buiten Nederland wonende leden EUR 22,50) 

over te maken op rekeningnummer (IBAN-nummer) NL53 INGB 0001 5299 20 t.n.v. penningmeester Motiefgroep Schaken te Heemskerk.

 

Het lidmaatschap gaat in zodra het lidmaatschapsbedrag is ontvangen op bovenstaande girorekening.

U krijgt dan tevens de reeds verschenen schaakkoeriers, het blad van de Motiefgroep Schaken, van het lopende kalenderjaar toegezonden.