CODERING VAN VERZAMELGEBIEDEN

   

Groep A: filatelistisch ingedeeld

   

1. Schaakpostzegels postfris

11. Indirecte schaakpostzegels

2. Schaakpostzegels gebruikt

12. Streek- en stadspost

3. Blokken van vier postfris

13. Schaakstempels Nederland

4. Blokken van vier gebruikt

14. Schaakstempels Europa

5. Schaakpostzegels in vellen

15. Schaakstempels gehele wereld

6. Schaakpostzegels op gelopen

16. Schaaknevenstempels (prive)

poststuk

17. (Machine)reclamestempels

7. Eerstedagenveloppen

18. Frankeermachinestempels

8. Idem met blokken van vier

19. Aantekenstrookjes

9. Maximumkaarten

20. Aangetekende schaakstempels

10. Souvenirboekjes, aankondigingen

van de post etc.

   

Groep B: thematisch ingedeeld

   

31. Nederland en (voormalige) rijksdelen

44. Herdenkingstoernooien van (bepaalde) grootmeesters

32. Schaakclubs

45. Vrouwenkampioenschappen

33. Nationale schaakbonden

46. Studentenkampioenschappen

34. Nationale kampioenschappen

47. Jeugdkampioenschappen

35. Individuele kampioenschappen

48. Blindenkampioenschappen

36. Bedrijfskampioenschappen

49. Correspondentieschaken

37. Club- en teamkampioenschappen

50. Snelschaken

38. Landenwedstrijden

51. Probleemschaken

39. Europacup

52. Stellingen op poststukken

40. Wereldkampioenschappen

53. Tentoonstellingen

41. Olympische spelen

54. Levend schaakspel

42. F.I.D.E. en congressen

55. Esperanto en schaken

43. Wereldkampioenen

56. Schaakhistorie

   

Groep C: Diversen

   

71. Schaakprentbriefkaarten

82. Autogrammen

72. Schaakbriefkaarten

83. Schaakspellen

73. Schaakcorrespondentiekaarten

84. Telefoonkaarten met schaken

74. Schaakboeken (technisch)

85. Schaakcuriosa, snuisterijen

75. Schaakboeken (bellettrie etc.)

en loterijbriefjes

76. Schaakvignetten

86. Sigarenbandjes, lucifermerken,

77. Ex Libris met schaken

suikerzakjes en bierviltjes

78. Schaakmedailles, penningen, munten en bankpapier

87. Schaakspeldjes, sleutelhangers, badges en stickers

79. Schaakposters en affiches

88. Schaakfoto's en fotokaarten

80. Schaakgravures, grafiek, pla-

89. Schaakadvertenties

ten, prenten en schilderijen

90. Schaakkleding

81. Schaakhoezen van grammafoon-

91. Schaakfilms en schaakvideo's

platen en schaakceedee's

99. Alle of bijna alle bovengenoemde gebieden

terug naar formulier