Voorjaarscontactdag Zoetermeer

Op Zaterdag 23 april werd de voorjaarscontactdag van de Motiefgroep Schaken georganiseerd in het Sportcentrum Olympus in Zoetermeer.

Het was een prachtig zonnige lentedag.

Ondanks de gunstige ligging naast het NS station Voorweg. Bleken we daar op de dag zelf géén profijt van te hebben. Het hele weekend lag de Zoetermeerlijn vanaf Den Haag centraal eruit wegens onderhoud en aansluiting op de Randstadrail. Het bestuur wist dit niet van te voren en werd ermee geconfronteerd op de dag zelf.

Onze voorzitter Henk Alberts heeft enkele leden bij Zoetermeer centrum met zijn auto opgehaald en heeft enkele van hen aan het eind van de dag ook weer op het station afgezet. Dit verkorte de reisduur voor hen enigszins. Dank hiervoor. Mogelijk door deze vertraging, het warme weer en of andere oorzaken waren er maar weinigen naar Zoetermeer gekomen. Een 25 tal leden tekenden de presentielijst.

Er werden gezellige contacten opgedaan tussen leden en er werd gehandeld bij de stands.

Om 13.00 uur begon de Algemene Ledenvergadering. Hierin werd stilgestaan bij het overlijden van Jan Rebel en het afscheid van secretaris Sjoerd van Ketel. Er werd gediscussieerd over verschillende standpunten die er binnen de vereniging bestaan. (Zie verder het verslag van deze vergadering volgende pagina´s.) Godfried Couwenbergh werd benoemd tot secretaris. Gefeliciteerd namens de leden.

De vergadering duurde 1,5 uur en werd direct gevolgd door de traditionele grote veiling waar geboden werd onder leiding van onze veilingmeester Nico van der Plas. Velen kavels wisselden van eigenaar (zie resultaten veiling blz.6,7).

Vanwege het uitlopen van de vergadering en de vertraging met treinen werd er niet meer snelschaak of rapid toernooi gespeeld en eindige de gezellige contactdag zonder verenigingskampioen.

Op zaterdag 1 oktober a.s. zal de najaarscontactdag samen met de BeNeFraLux in Breda/ Teteringen georganiseerd worden. Hopelijk zullen hier meer Nederlandse en buitenlandse verzamelaars aanwezig zijn.

Tot dan.                     Joris Leijten (en foto´s)