Een contactdag in Brabant

Op 4 november j.l. ging een lang gekoesterde wens in vervulling om eens een contactdag van onze Motiefgroep in Brabant te houden, zodat de reisafstand voor schaakver-zamelaars uit het zuiden van ons land geringer dan gebruikelijk was. Inderdaad kwamen wat meer bezoekers vanuit het zuiden naar de contactdag in Waalwijk.

We hadden er een uitstekende accommodatie zalencentrum ‘Het Nieuwe Lido’ fraai gelegen bij grote vijvers en bossen. De zaal was ruim zodat ieder goed zijn of haar schaakverzamelobjecten kon uitspreiden. De plaatselijke organisatie berustte bij ons vroegere bestuurslid Godfried Couwenbergh, die ons verraste door een groot aantal bijzondere schaakspelen uit zijn collectie tentoon te stellen (en overigens ook te koop aan te bieden). Dit gaf een bijzondere fleur aan deze dag.

De ochtend was gevuld met een levendige handel en gezellige of interessante gesprekken. Een goede zaal is ook wat waard- wij konden de zal echter gratis gebruiken.

In het gebouw was voorts een groot schaakspel op de vloer in een hal te bewonderen.

In een korte vergadering onder leiding van voorzitter Henk Alberts werd over de komende BENEFRALUX- bijeenkomst in Nederland gesproken. Er werd besloten de jaarlijkse Algemene Vergadering en de BENEFRALUX- bijeenkomst te combineren en geen aparte voorjaarscontactdag te houden.

De BENEFRALUX- bijeenkomst zal op 20 en 21 april a.s. plaats-vinden in Leiden (zo is naderhand door het bestuur bepaald red). s’Middags was er een vrij grote veiling, plezierig en informatief gepresenteerd door onze veilingmeester Nico van der Plas. De totale omzet bedroeg ruim drieduizend gulden een zeer behoorlijk bedrag". De dag werd besloten met een snelschaak-toernooi waaraan slechts een beperkt aantal verzamelaars deelnamen- zij hadden dus des te meer kansen op een prijs.

Al met al een zeer geslaagde dag in een plezierige sfeer!