De Oudste Schaakfoto

W.G.Th van den Berg:

Hierbij een reactie op het artikel "de oudste foto van H. Alberts in Schaakkoerier 66. Het gaat om foto's gemaakt door Smith en Webster (met een "b") tijdens het eerste Amerikaanse schaaktoernooi gehouden in New York in 1857.

Gelet op de 18 randfoto's: Linksboven NR 1 stelt Col. Charles D. Mead voor. Geen toernooideelnemer, maar president van het comité "van (geld) inzameling" en de 2e linksboven: George  Hammond, een van de vier vice presidenten van het toernooicomité. De overige 16 stellen de spelers voor. Wat de centrale foto betreft, die werd gemaakt na afloop van de finale. Een aantal spelers wat al door het knock-out systeem uitgespeeld, was reeds vertrokken.

 

Een aantal officials werd toen maar meegefotografeerd:

1. NN, 2 L. Paulsen, 3. A.B. Meek, 4. P. Morphy, 5. H. Kennicott.

staand van links naar rechts:

1. F. Perrin, 2. Th. Lichtenstein, 3. Calthrop, 4. W.S. Allision(?), 5. J. Thompson, 6 Fuller, 7. D.W. Fiske, 8. C.D. Mead (met papier in de hand) official, 9 G. Hammond official, 10. NN, 11. NN, 12. NN.

 

De vier NN's zijn vermoedelijke officials in elk geval geen spelers.

De niet afgebeelde spelers waren: H. Knott, N. Marache, Montgomery, Raphael en Stanley.

************************************

Nogmaals: de Oudste Schaakfoto

Martien de Bock:

In de Schaakkoerier 66 van oktober 2003 las ik met genoegen het artikel van Willem Broekman en onze voorzitter. Met beiden had ik een gesprek over de oudste schaakfoto tijdens onze contactdag van 8 november j.l. in Bennekom. Tot de aankleding had ik de betreffende foto van Fox Talbot opgehangen. Vaag herinnerde ik mij dat ik de foto ongeveer dertig jaar geleden kocht van het Prentenkabinet van de Rijksuniversiteit Leiden. Thuisgekomen het glas verwijderd en op de achterzijde van de foto gekeken.

 

Daar staat:

"W.H. Fox Talbot 1800-1877.

Schaakspelers (1845) calotypie"

In het boek:"2000 jaar geschiedenis" van Flinkenzeller wordt als jaar genoemd 1840 (pag. 163)

Van Godfried Couwenbergh kocht ik een ansichtkaart waarop de foto os afgebeeld met als tekst: "The Chess players 1846’.

Overigens is de foto al eerder afgebeeld in de schaakkoerier van februari 2000. Met behulp van een vergrootglas las ik de tekst onderaan:

"Fox talbot, calotypie (1842-1850)"

 

Heren, u mag kiezen uit:

1840- 1842- 1845- 1846- 1850. Wie weet mag het zeggen.

Om het nog leuker te maken in het boek Gyzicki staat op pagina 139 een andere foto van Fox Talbot met als jaartal 1840. Op het eerste gezicht lijkt het spiegelbeeld, maar dat kan niet want het gordijn (of wat die lappen ook zijn) blijft aan de rechterkant ( zie afbeelding).

Zo blijkt weer eens dat het noemen van een jaartal een moeilijke zaak is.

************************************

Aanvulling Redacteur Joris Leyten:

In mijn collectie vond ik een bewijs van lidmaatschap van Schaaksociëteit Palamedes met de bekende afbeelding van Talbot met dezelfde verantwoording die Martien de Bock achterop zijn grote versie heeft.

'Fox talbot, calotypie (1842-1850) Prentenkabinet R.U. Leiden.'