MOTIEFGROEP SCHAKEN

De Motiefgroep Schaken, opgericht in 1984, is een landelijke vereniging waarvan de leden geinteresseerd zijn in het verzamelen van allerlei zaken op het gebied van schaken.

Het betreft hier een grote verscheidenheid aan schaakobjecten.
Zoals schaakpostzegels, prentbriefkaarten, stempels, eerste dag enveloppen, schaakmunten, telefoonkaarten, schaakboeken, schilderijen, kunstvoorwerpen, strips, curiosa, enz. Dus alles wat thematisch aan schaken gerelateerd kan worden.

De belangrijkste activiteiten die de Motiefgroep Schaken voor haar leden organiseert zijn:

* 6x per jaar het blad De Schaakkoerier, met o.m.:
- informatie over nieuwe uitgiften, nieuwe postzegels, stempels, etc.
- artikelen over de verschillende schaakverzamelgebieden, over (postzegels met) beroemde schakers, stellingen, stukken enz.
Natuurlijk kunnen alle leden ook zelf in De Schaakkoerier publiceren.
Oudere nummers van De Schaakkoerier zijn tegen kostprijs verkrijgbaar.

* 2 keer per jaar een contactdag.
Er is een contactdag in het voorjaar en ook een in het najaar; Dit zijn de ideale gelegenheden om uw verzameling uit te breiden, om dubbelen te ruilen of te verkopen, en om kennis uit te wisselen.

* een veiling op de contactdag.
Op de contactdag wordt een veiling gehouden. De veiling heeft vaak zeldzame zaken en er is de mogelijkheid om schriftelijk te bieden.
De veilingkavels worden zoveel mogelijk ook genoemd op deze website, in de linkerbalk onder "veiling".

* Paradepaardjes

Een gratis advertentierubriek voor leden van de Motiefgroep Schaken, die zowel in de Schaakkoerier als ook op de site van de Motiefgroep wordt geplaatst, met de mogelijkheid tot het doen van aanbiedingen, vragen enz. op het gebied van verzamelen rond het thema schaken.

 

* Uitgeven / creŽren van objecten met Schaakmotief  op het gebied van Schaakmotief
Zo heeft de Motiefgroep Schaken in de loop der tijd zaken als een vel sluitzegels, een muismatje en een aantal ansichtkaarten uitgegeven. 

 

* catalogi
Er is de mogelijkheid om via de vereniging catalogi aan te schaffen op het gebied van schaken (postzegels, stempels, etc.).
Dit tegen ledenprijzen.

* boekenlijst
Er is een boekenlijst over de diverse verzamelgebieden, schaakgeschiedenis enz.
Deze wordt tegen kostprijs aan de leden verzonden.

 

* oude nummers Schaakkoerier

Verder hebben de leden de mogelijkheid om ook oudere nummers van de Schaakkoerier, het blad van de Motiefgroep Schaken, voor EUR 1,00 (voor sommige Specials geldt een hoger bedrag) te kopen bij de secretaris.

Capablanca

Ook onderhoudt de Motiefgroep contacten met haar internationale zusterverenigingen in Belgie, Frankrijk en Luxemburg en wordt er jaarlijks in 1 van deze landen een gemeenschappelijk weekend gehouden.
Voor de leden is ook het wereldwijde contacten-netwerk van de vereniging beschikbaar voor dat ene item dat al zolang ontbrak in de verzameling.

Als lid betaalt u voor dit alles slechts EUR 17,50 per jaar
(Voor buiten Nederland wonende leden EUR 22,50) 

 

 

Heeft u interesse? 

wordt meteen lid; vul het on-line inschrijfformulier in

Of twijfelt u nog?

vraag eerst een proefnummer van de Schaakkoerier aan bij nico.van.der.plas@ziggo.nl