Themanummer  ´Schaaknotatieboekjes´   

(Schaakkoerier nummer 156)

 

Op initiatief van Bas de Haas, welke grote delen van de tekst en afbeeldingen heeft aangeleverd, en medewerking van de medebestuursleden, die eveneens nog in het bezit van afbeeldingen waren, heeft er weer een zeer wetenswaardige special het daglicht gezien. Dit over een item waarin we elke week op de clubavond keurig onze zetten noteren, maar dat zo normaal vinden dat we er niet aan denken dit verzamelwaardig te vinden:  

SCHAAKNOTATIEBOEKJES

Er blijken nogal wat verschillende boekjes, qua vorm en inhoud, maar ook qua originaliteit en extra toevoegingen, zoals reclame-uitingen, voorkomen te zijn. Kortom, allerlei redenen die het interessant maken om deze boekjes te tonen. Bovendien is er nog een reden, die nu niet actueel is, maar mogelijk in de toekomst wel, namelijk dat, evenals schaakklokken vroeger handmatig en nu overwegend digitaal gebruikt worden, ook de notatie ooit met behulp van elektronica zal worden verricht, al was het alleen maar om onnauwkeurigheden, bijv. in situaties van tijdnood te voorkomen.

 In deze special worden er diverse soorten boekjes getoond en beschreven, zoals:

1)   reguliere boekjes van schaakverenigingen

2)   speciale boekjes t.g.v. toernooien

3)   boekjes van (commerciële) uitgevers en sponsors

4)   overige boekjes

De special begint met het oudste boekje, uitgegeven door de KNSB in de dertiger jaren van de vorige eeuw. Een heel eenvoudig boekje met een effen bruine papieren omslag. Per twee bladzijden is opslag van één partij mogelijk met onder andere ruimte om de namen van de spelers (de Heeren. (!)) en de stand van de klokken te noteren. En de special eindigt met een aantal buitenlandse notatieboekjes.  

Mochten lezers nog notatieboekjes missen, dan is een aanlevering van die informatie aan de schrijver of aan een van de het bestuur uiteraard mogelijk. En mogelijk komt er dan nog een update / aanvulling voor deze special.