Themanummer 'Het Senetspel in het oude Egypte' (Schaakkoerier nummer 107)

Het themanummer is een jaarliijks uitkomend product van de Motiefgroep Schaken.

Dit zevende themanummer heeft als thema Het Senetspel in het oude Egypte.
Het is tot stand gekomen in samenwerking met "Mehen, Studiecetrum voor het oude Egypte".

Dit themanummer is geschreven door Jan Koek en is het eerste nummer van de Schaakkoerier dat in kleur is verschenen.


De leden van de Motiefgroep Schaken krijgen dit themanummer automatisch toegestuurd, als een extraatje om de zomer door te komen. Voor niet leden is er beperkt de mogelijkheid om dit nummer aan te kopen.

 

Mehen, Studiecentum voor het oude Egypte

Zwijnsbergen 5
3921 DV Elst

site: www.mehen.nl
email:
mehen@hetnet.nl

Mehen is enkele jaren geleden opgericht door Jan Koek. Het studiecentrum houdt zich bezig met allerlei activiteiten die betrekking hebben op met name het faraonische Egypte. Jan Koek organiseert lezingen en cursussen, heeft een discussiegroep opgezet en maakt studiereizen naar Egypte en Egyptische collecties.

 

 

Inhoudsopgave:  

- Voorwoord

Spelen met de dood. Het Senetspel in het oude Egypte

- Inleiding

- Schrijfwijze en verklaring

- Bronnen

- Spelregels

- Voorstelling en exemplaren van het senetspel

- De grote senetspeltekst

- Vertaling van de grote senetspeltekst

- Commentaar op de grote senetspeltekst

- Conclusie

- Literatuur

- Kort overzicht van de chronologie van het oude Egypte

- Begrippenlijst

 

- Ledenservice