Themanummer  'Schaken en strips'  (Schaakkoerier nummer 89)

 

Het themanummer is een jaarliijks uitkomend produkt van de Motiefgroep Schaken. De opzet van een themanummer is dat het liefst zoveel mogelijk verschillende mensen de kans krijgen om het podium te grijpen en de ruimte hebben om een artikel te schrijven over het gekozen thema.

 

Dit vierde themanummer kreeg als thema Schaken en strips.

Het is een indrukwekkende Themanummer geworden, dankzij Henk Alberts, Erwin van Vliet, Godfried Couwenbergh en Joris Leyten.

Schaakkoerier 89 bestaat uit circa 28 pagina’s leesplezier alsmede – in het middendeel – een catalogus met daarin alle ons bekende schaakstrips. Een schaakstrip is daarbij een stripverhaal (dus geen cartoon) waarin op de één of andere manier schaken voorkomt; voor meer details verwijs ik u hierbij naar de toelichting bij de catalogus op pagina 15.

De catalogus is de afgelopen periode gestaagd gegroeid en bevat inmiddels het ongelofelijke aantal van meer dan 550 titels. Desondanks, wie nog een titel weet die nog op de lijst ontbreekt; wij houden ons aanbevolen! (En zullen in de komende schaakkoeriers dan ook zeker aanvullingen op de catalogus plaatsen.)

De verhalen in deze schaakkoerier bevatten een duidelijke lijn te starten met de geschiedenis van de schaakstrip, dan het oudste schaakstripverhaal, een aantal bekende stripfiguren (zoals Kuifje, Tom Poes en Donald Duck), een aantal wat minder bekende strips, de totstandkoming van een stripverhaal (door Joris Leyten), de overige striplanden en tenslotte de lijst schaakstrips in eerdere nummers. 

De leden van de Motiefgroep Schaken krijgen dit themanummer automatisch toegestuurd, als een extraatje om de zomer door te komen. Voor niet leden is er beperkt de mogelijkheid om dit nummer aan te kopen.

 

Inhoudsopgave:  

Pag  2 Voorwoord en Inhoudsopgave

Pag  3 De geschiedenis van het stripverhaal    Henk Alberts

Pag  5 Kuifje          Godfried Couwenbergh en Henk Alberts

Pag  9 Donald Duck                             Erwin van Vliet

Pag 11 Tom Poes en Ollie B. Bommel             Henk Alberts

Pag 13 Golo & Frank – La Variante du Dragon    Godfried Couwenbergh

Pag 14 Fabien M; een bijzondere schaakstrip    Henk Alberts

Pag 15 Toelichting op de catalogus             Henk Alberts

Pag 16 De schaakstripcatalogus                

Pag 32 De Schaakstrip puzzel                   Erwin van Vliet

Pag 34 Yps (mit gimmick)                       Henk Alberts

Pag 37 Toon van Driel                          Erwin van Vliet

Pag 40 Heer Beer Wint Weer                     Joris Leyten 

Pag 42 Andersoortige comics; Duitsland,

       Verenigde Staten en Japan               Henk Alberts

Pag 44 Overzicht schaakstrips in eerdere schaakkoeriers