In nummer 68 van de Schaakkoerier  onder meer de volgende onderwerpen:

 

- 20 Jaar Schaak topstukken verzamelen

- Een bijzondere kaart (5)?

- Denken achter een leeg bord

- De Feijter-Festival 2003 te Deventer

- Io sono il re - Ik ben de koning

- Lyrische ontboezeming van probleemcomponist J.Kouwenhoven

- Mutaties in het Ledenbestand

- Veiling 24 april 2004

- De Motiefgroep Schaken zo gek nog niet

- Nieuwe emissies

- Schaakpostzegelcatalogus