Onderstaande artikel verscheen eerder in het jubileumnummer, nummer 50, van de Schaakkoerier: 

- nummer 1, ergens in 1983 of 1984; heeft (bijna) niemand meer

- nummer 2, de nummering (waarschijnlijk ook later) aangebracht met de hand, is het nummer waarin Niek Cranendonk en Sjoerd van Ketel de geboorte van de nieuwe vereniging aankondigen

- nummer 3 is het eerste nummer met in de kop de naam van de nieuwe vereniging; Motiefgroep Schaakfilatelie

- nummer 4, inmiddels juni 1985, is het eerste nummer, met als logo/vignet (met dank aan Jan Struylaart) het ook nu nog gehanteerde geblokte paard. Tevens in dit nummer de eerste afbeeldingen; alle in 1984 uitgebrachte schaakstempels

- in nummer 5 een artikel over het feit dat Euwe 50 jaar eerder Wereldkampioen werd; men spreekt over het samen met de KNSB uitbrengen van een bijbehorend stempel (het is er nooit van gekomen.)

- in nummer 6 het verslag van het eerste snelschaakkampioenschap (winnaar Jan Struylaart) op de contactdag. Er zouden er velen volgen. Dit is ook het nummer waarin er voor het eerst op de achterpagina een bestuur vermeld wordt; voorzitter Niek Cranendonk, Secretaris Sjoerd van Ketel, Penningmeester Ger Dekker. Het lidmaatschap kost fl 8,--, het inschrijfgeld fl 5,-- (ook toen al)

- nummer 7, voorpaginanieuws: Euwe eindelijk op een schaakuitgifte; op een blok van MongoliŰ (20-11-1986)

- in nummer 9, mei 1988, de aankondiging van een extra contactdag; via Jan Koppenaal is het geregeld om met de Motiefgroep tijdens de denksportdag ter gelegenheid van het 60-jarige bestaan van de Leidse Schaakbond aanwezig te zijn

- nummer 13, augustus 1990; aangekondigd wordt dat de Nieuwsberichten voortaan niet 2 maar 4 maal per jaar zullen gaan verschijnen. De contributie wordt (daartoe) verhoogd van fl 10,-- naar fl 15,-- per jaar. Tevens valt te lezen dat Jan Rebel de opvolger is van Ger Dekker als penningmeester.

- nummer 14 is de eerste Nieuwsbrief met een afbeelding op de voorpagina. Met enkele uitzonderingen blijft dit daarna ook zo.

- nummer 15 is de eerste Nieuwsbrief met een inhoudsopgave, en nog wel op de voorpagina ook.

- nummer 16 wordt, met dank aan Theo Huijzer, verzonden vanuit Klaekken in Noorwegen. Tevens in dit nummer voor de eerste keer een prijsvraag. (En ook is dit nummer mijn eerste kennismaking met de Motiefgroep Schaken.)

- in nummer 18, winter 1991, een besluit van de Algemene Vergadering om, na registratie bij de Kamer van Koophandel, zich aan te sluiten bij de Bond van Filatelistische Verenigingen. Men heeft daar de contributieverhoging van

fl 3,-- voor over. (Van dit verhaal is later niets meer vernomen.)

- nummer 19, voorjaar 1991; Godfried Couwenbergh komt het bestuur versterken met als functie de verzorging van de stempel / kaartenservice

- nummer 20; na 20 nummers houdt Niek Cranendonk het wegens drukke werkzaamheden voor gezien als redacteur. Ger Dekker zal hem vanaf nummer 21 opvolgen.

- in nummer 21, januari 1993 de aankondiging; Motiefgroep Schaakfilatelie wordt Motiefgroep Schaken, "dit om verzamelaars van ansichtkaarten en andere randgebieden ook tot hun recht te laten komen."

- nummer 22, de eerste schaaktelefoonkaarten (de oudste weliswaar reeds uitgegeven in 1987) doen hun intrede in de Nieuwsbrief. Tevens wordt het vakje op de achterkant van de Nieuwsbrief (een schitterende vondst) "als u hieronder een kruisje vindt heeft u uw contributie mg niet voldaan" ge´ntroduceerd.

- in jubileumnummer 25 onder meer een artikel over schaaksigarenbandjes en een Schaakprobleem van de hand van Bas de Haas. Niek Cranendonk neemt na 10 jaar afscheid als voorzitter.

- in nummer 27, oktober 1994, op de voorpagina de aankondiging van de geboorte van de eerste schaakkaart van de vereniging 'uitlopers'. Tevens een curiosum; onder het logo op de voorpagina staat deze keer te lezen 'Moteifgroep Schaken'.

- nummer 28, januari 1995; Bas de Haas vult de vacature van voorzitter op. Verder interessante artikelen over schaakbloemen van Jan Rebel en Godfried Couwenbergh.

- in nummer 30/31, oktober 1995, wordt de nieuwe naam voor de Nieuwsbrief ge´ntroduceerd; vanaf nu heet deze de Schaakkoerier.

- in nummer 32, februari 1996, wordt de eerste BENEFRA aangekondigd. Deze zal gehouden worden in BelgiŰ, Mechelen, eind april 1995. Tevens in dit nummer geen antwoord op de vraag: schaakte Willem van Oranje (Sjoerd van Ketel).

- nummer 33, met een tentoonstelling, in het stadskantoor in Naarden, over het Wereldkampioenschap schaken in 1935, met als initiator Joris Leyten. Tevens alle informatie over de schaakbordvlinder, door Godfried Couwenbergh.

- in nummer 35 alles over schaak(nood)geld van de hand van Godfried Couwenbergh. Tevens in dit nummer de start van onze schaakstrip "schaken met de dood".

- in nummer 36 een schaaktentoonstelling t.g.v. 50 jaar Bennekomse Schaak Vereniging met medewerking van Klaus Bodlaender.

- in nummer 39 uitgebreid verslag van de BENEFRA te Roosendaal, dit inclusief een uitgebreide BENEFRA-schaakquiz van de hand van Hans Kok.

- in nummer 41, juni 1998, de voorstelling van een vrijwel geheel vernieuwd (het huidige) bestuur.

- in nummer 42 het voorstel voor een (vernieuwd) huishoudelijk reglement voor de Motiefgroep Schaken. Tevens het artikel "Toekomstmuziek Max Euwe op een Nederlandse postzegel" (Henk Alberts) en een verslag van de in Doesburgh gehouden schaakevenementen; een tentoonstelling en een optocht met praalwagens.

- in nummer 45, oktober 1999, de aankondiging van de eerste BENEFRALUX. Tevens de introductie van de nieuwe rubriek Paradepaardjes, een advertentierubriek voor leden van de Motiefgroep Schaken.

- in nummer 46 verslag van de eerste excursie van de Motiefgroep naar de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Verder in dit nummer de start door Klaus Bodlaender van de nieuwe rubriek 'Schaakvarianten'.

- in nummer 47, februari 2000, twee nieuwe schaakprentbriefkaarten van de Motiefgroep Schaken.

- nummer 50, jubileumnummer, met daarin dit artikel; OP NAAR DE VOLGENDE 50