De Contactdag van 10-10-2020 in Woerden

door Rob Spaans

 

Dit zal de vreemdste contactdag uit de geschiedenis van de Motiefgroep Schaken zijn geweest. In de grote zaal van Het Baken in Woerden kwamen ongeveer vijfentwintig schaakverzamelaars bijeen (verspreid over de dag). Bij de ingang van Het Baken stond een zuil met desinfecterend middel en in de zaal was voor iedereen een vers mondkapje beschikbaar plus een klein flesje desinfectiespul (goed geregeld Nico van der Plas!). De medewerkers van Het Baken hielpen om alles zo veel mogelijk conform de RIVM-richtlijnen te laten verlopen. Met de mondkapjes op werd er bijgepraat, geruild en gehandeld.

Om 11 uur stond een lezing gepland, die voornamelijk bestond uit de vertoning van de film De schaker en de dame uit 1989. De film werd vertoond als appetizer voor de special over schaakfilms die in december zal uitkomen. Esmé Lammers, kleindochter van Max Euwe, had deze film gemaakt als haar afstudeerproject aan de Filmacademie. Later zou ze het schaakthema nog eens gebruiken in de bekende film Lang leve de koningin (1996).

Na de film was het tijd om de catering van Het Baken te testen. Die bleek prima, met name de broodjes kroket waren populair. De Algemene Ledenvergadering, die in het voorjaar niet was gehouden vanwege de noodgedwongen afgelasting van de voorjaarscontactdag, verliep voorspoedig. Alleen het agendapunt over het Servicepunt voor leden werd niet behandeld wegens de afwezigheid van de indiener, Bas de Haas.

Later bleek dat Bas wel degelijk op weg naar de bijeenkomst was geweest, maar vlak voor aankomst een zeer lelijke val had gemaakt. Omstanders verleenden eerste hulp en een ambulance bracht hem naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. De schade bleek te bestaan uit diverse niet al te ernstige verwondingen in het gezicht, stijve spieren en het verlies van een tand. Zeer vervelend, maar het had nog veel erger kunnen aflopen.

Helaas dus zonder de ongelukkige Bas werd na de ledenvergadering buiten, met zoveel mogelijk inachtneming van de anderhalve meter onderlinge afstand, een groepsfoto gemaakt. Daarna loodste veilingmeester Nico van der Plas met assistent Joris Leijten ons door de veiling van ruim 200 veilingstukken. Een unicum in misschien wel de gehele historie van de veiling is dat vooraf op alle items al een schriftelijk bod was uitgebracht; in elk geval is dit nog nooit het geval geweest in de meer dan 20 jaar dat Nico veilingmeester is. Ondanks de vele schriftelijke biedingen hebben de lijfelijk aanwezige bieders nog voldoende aanvullingen voor hun schaakcollectie kunnen binnenhengelen. Na de afwikkeling van de veiling werd nog enige tijd nagepraat en daarna ging ieder zijns weegs. Het gebruikelijke gezamenlijke etentje na afloop van de contactdag was ditmaal om evidente redenen geschrapt. Vanwege de bijzondere omstandigheden ditmaal een expliciet woord van dank aan alle aanwezigen voor hun komst (en aan Bas beterschap!).

zie ook de foto-impressie van de contactdag