De Contactdag van 10 november in Waalwijk
   

Dit verslag kan niet anders dan beginnen met in herinnering te brengen dat deze Najaarscontactdag in Waalwijk tot stand was gekomen op initiatief van Godfried Couwenbergh. Helaas heeft Godfried deze contactdag zelf niet meer kunnen meemaken, omdat hij is overleden op 29 oktober 2018. Elders in deze Schaakkoerier kunt u een uitgebreid In Memoriam lezen. In de geest van Godfried werd de Najaarscontactdag een boeiende en gezellige bijeenkomst. Het was fijn dat Truusje Couwenbergh daarbij aanwezig was. 

Bij aankomst rond 9 uur bleek wel dat er even ge´mproviseerd moest worden, want bij Hotel Waalwijk was er nog even geen zaal gereed voor gebruik. Maar met mannen als Ger Dekker en Henny van Essen is dat snel geregeld en er stonden in een mum van tijd meer dan voldoende tafels opgesteld. Vervolgens kon er zoals gebruikelijk naar hartenlust worden geruild en gehandeld in de meest uiteenlopende schaakartikelen. Als de circa 25 aanwezigen even niet de uitgestalde waren aan het bekijken waren, werden er wel schaak- en andere nieuwtjes uitgewisseld met de andere schaakverzamelaars.

Of werden de gratis schaakboeken bekeken. Met dank aan Jan Rot, lid van de Motiefgroep Schaken, stonden er namelijk ettelijke dozen met schaakboeken uitgestald die door liefhebbers gratis konden worden meegenomen. Diverse leden hebben daar dankbaar gebruik van gemaakt.

Om 11 uur begon Leo Hovestadt met zijn lezing over Uitdagingen van het onderzoek naar d

e herkomst van het schaken. Leo's lezing was een uitdaging aan het adres van de schaakliteratuur en de daarin gebezigde chronologie alsmede de route van de verspreiding van het schaakspel. Leo is van mening dat het schaakspel al veel eerder in Europa was dan de gangbare theorie ons wil doen geloven en heeft dat voor de aanwezigen aannemelijk proberen te maken. Nadat Leo aan het slot alle punten had afgewerkt waarop hij beloofd had terug te komen tijdens de lezing, was het tijd voor de lunch. Voor een schappelijke prijs konden de hongerige schaakverzamelaars met een kom soep en een paar broodjes energie voor de middag opdoen.
   
   

Alvorens 's middags met de veiling te beginnen werd aan alle aanwezigen een Benefralux-cadeautje uitgereikt; het ging dit keer om een mini-duimstok met het logo van de Motiefgroep Schaken erop. Inderdaad, deze Contactdag was ook bedoeld als Benefralux-meeting, maar er waren geen internationale gasten op af gekomen.

 

Daarna was het woord aan Nico van der Plas om de aanwezigen door de veiling te loodsen. De bijbehorende beelden van de 215 veilingkavels werden door Joris Leijten getoond. Spectaculaire bedragen bleven dit keer uit. Het duurste veilingitem ging voor 26 euro naar een nieuwe eigenaar; het ging om een prachtige oude schaakklok uit de jaren twintig van de vorige eeuw. Er is een sterk vermoeden dat deze schaakklok een mooie plaats in een schaakmuseum in Veenendaal krijgt.

 

Na de veiling werd er afgerekend, werden de aankopen verzameld en veiliggesteld, en werd er nog wat bijgekletst onder het genot van een drankje. Na het sluiten van de zaal zijn we met z'n negenen naar een restaurant in de binnenstad van Waalwijk gegaan, waar het goed eten en gezellig napraten over de geslaagde Contactdag was.