Goed geslaagde contactdag in Veenendaal

 

Op zaterdag 12 november werd in Veenendaal de najaars-contactdag van de Motiefgroep Schaken gehouden. Dit gebeurde in de ‘Sporthal West’, waar op de 1e etage een ruime zaal ter beschikking was. Voor de catering was, op de begane grond, de bar van de sporthal beschikbaar. De plaatselijke organisatie was geregeld door lid Leo Hovestadt. De contactdag werd goed bezocht, de presentielijst werd getekend door circa 30 leden.  

 

In de zaal was er voldoende ruimte om de spullen van aanbiedende leden (8) uit te stallen. De bijeenkomst werd deze keer ook bezocht door Maggy van de Stolpe (heeft toestemming gegeven voor hert afbeelden van de affiches in SK113) en Jaap de Kreek (heeft SK113 samengesteld en geschreven). Zij hadden  een tafel met affiches/posters van de Schaakkreade ingericht die gekocht konden worden. 

Ook was er een kleine expositie ingericht van oude kartonnen schaakborden met bijzondere betekenis.  Het schaakbord van de simultaanpartij tussen Lasker en van Gelderen (SK 112) werd getoond. Ook Godfried Couwenbergh had zo’n bord meegenomen maar dan van een simultaanpartij in 1937 te Utrecht  tussen Euwe en Bruins.

 

Lid van Essen had een ingelijst schaakbord meegenomen van het 11e Interpolis-toernooi  in 1987, dat Jan Timman won,  waarop de deelnemers hun handtekening hadden gezet (zie artikel in SK115).  

’s Morgens werd een lezing verzorgd door Leo Hovestadt:

 ‘de Vrijmetselarij en de boom des Levens’. Hierbij ging hij in op afbeeldingen zoals die door de Vrijmetselarij gehanteerd werden en vergeleek deze met afbeeldingen (b.v.  in kerken of manuscripten) uit verschillende tijdsvakken. Hij kwam tot verbazingwekkende overeenkomsten indien deze gedachtegang nader gestaafd kan worden. Er was een levendige discussie tussen presentator en aanhoorders.

 

 

 

 

 

Na een korte lunchpauze werd begonnen aan de veiling. Het was een grote veiling met 317 items. Er werd naast de schriftelijke bieders in de zaal ook flink meegeboden.  Mede door 2 korte pauzes i.v.m. de lengte van de veiling en het aanpassen van de blauwe parkeerschijven duurde de veiling de hele middag. Hierdoor kon het onderwerp ‘Cirkelschaak’ niet doorgaan en wordt naar een volgende keer doorgeschoven.    

Henny van Essen