Contactdag in Lisse

door Rob Spaans

Het was een ‘thuiswedstrijd’ voor veilingmeester Nico van der Plas. Op slechts een steenworp afstand van zijn huis vond op 2 maart de Voorjaarscontactdag plaats. Tegelijkertijd was er in Sociaal Cultureel Centrum ’t Poelhuys een bijeenkomst van de plaatselijke postzegelvereniging.

 

Zoals gebruikelijk was er eerst alle gelegenheid om schaakattributen te ruilen en te kopen en vooral ook met collega-verzamelaars bij te praten. Daarna was er een lezing over Schaken in de kunst door bovengetekende.

 

Daarbij werden een aantal voorbeelden gegeven waarbij en ook hoe het schaakmotief in de kunst wordt gebruikt. Met name het gedeelte over Marcel Duchamp leverde tijdens en na de lezing veel reacties op, waarvoor bij deze (nogmaals) dank.

 

Na de broodjes kroket was het tijd voor de Jaarvergadering. Er stonden weinig heikele punten op de agenda, zodat voorzitter Henk Alberts zijn ambitieuze streven om de vergadering binnen een kwartier af te werken nog bijna wist te realiseren ook.

 

Dick Schopman, de ‘baas’ van de postzegelvereniging gaf nog als intermezzo bij de vergadering een boeiende toelichting over hoe het mogelijk is dat nog geldige postzegels ruim onder hun nominale waarde kunnen worden ingekocht.

 

Om 14.00 was het woord aan de zojuist tot veilingmeester herkozen Nico om de vele fraaie kavels van de veiling van eigenaar te doen wisselen. Joris Leijten was weer zijn assistent. De veiling werd nog even stilgelegd voor de loterij van onze postzegelvrienden. Nico had er zijn zinnen op gezet een taart te bemachtigen, maar helaas. Hij heeft zich echter manmoedig over de teleurstelling heen gezet en de veiling daarna tot een goed einde gebracht.

 

Wegens tijdgebrek werd het laatste onderdeel van het programma, Snelschaken, geschrapt.

 

Tenslotte, als eerbetoon aan de dames die vaak met hun met hun man meegaan naar de bijeenkomsten een foto (door Godfried Couwenbergh) van Marja Bijpost, die deze dag nota bene jarig was!