Hierbij enkele foto's van de GSM-bijeenkomst in Leipzig 2002

 

De entree van het hotel in Leipzig; op de vloer is het verhaal 

uitgebeeld van de uitvinder van het schaakspel die 1 graankorrel 

vroeg op het 1e veld, 2 op het 2e, 4 op het 3e ........

 

het was weer gezelig druk met genoeg ruimte voor allen

om hun waren uit te stallen

 

Nico en Rob bekijken kritisch de geboden waar; leuk tafelkleedje

 

en er was weer het traditionele snelschaaktoernooi

 

terwijl verderop de echte groet jongens zoals Kortsnoi,

Hübner en anderen hun partijtje speelden

 

en met op de laatste dag de bus-excursie in de omgeving