Contactdag Motiefgroep schaken in Gouda

 

Op zaterdag 12 april hield de Motiefgroep Schaken haar voorjaarscontactdag 2008 met Algemene Ledenvergadering in Gouda. Locatie was het Sportcentrum De Mammoet, dat een mooie grote zaal ter beschikking had gesteld en er was voldoende gratis parkeerruimte nabij. De zaal was voorzien van een bar, waar men de gehele dag drank, broodjes en andere versnaperingen kon kopen.

De contactdag had ook dit keer het bekende recept met een lezing, de veiling, en het snelschaaktoernooi. Bovendien uiteraard verder gelegenheid tot ruilen, kopen/verkopen en het weerzien van verzamel vrienden.

Verder lag de gehele dag ter inzage een map boordevol met uitgiften verschenen bij de match Spassky-Fischer, Reykjavik 1972 van Godfried Couwenbergh. Naast veel verschillende FDC’s waren er ook veel grootformaat kaarten en zelfs penningen uitgegeven en nu dus ook hier te zien. Een opmerkelijke FDC was daarbij met een mooie weergave van de periode voorafgaande aan die match, waarin onze voorman Max Euwe de belangrijkste rol vervulde. Dat de toenmalige voorzitter van de FIDE destijds een bijna onmogelijk zware taak had wordt uitmuntend weergegeven door de IJslandse kunstenaar Halldór Pétursson. Op zijn tekening zien we Euwe bengelen aan het “zijden draadje”, waarbij verschillende belanghebbenden van verschillende kanten aan het trekken waren.

 

 

 

   

 Om 11 uur was er de interessante lezing van Ridder Dijkshoorn over zijn hobby het verzamelen van schaakspellen, dat uiteindelijk het ontstaan van een eigen "Schaakstukken Museum" tot gevolg had. Hij bracht een schitterende diversiteit aan schaakspellen met een powerpoint presentatie “op de muur”, want er was helaas geen echt scherm aanwezig die dag. Bij de meeste spellen wist hij de bijzondere kenmerken aan te duiden met inhoudelijke achtergrondinformatie. De aandachtige toehoorder kon geen betere presentatie meemaken om op het idee te komen zelf eens een keer een bezoek te brengen aan zijn museum.

 

Na de lunch was er eerst de algemene ledenvergadering, die een vlot verloop had met als meest uitspringende agendapunten het voorstel tot contributieverhoging en de bestuurswisseling van de secretaris.

 

 

Vlnr: Henny van Essen (nieuwe secr.), Rob Bijpost (penn.), Henk Alberts (voorz.), Godfried Couwenbergh (aftr.secr.), Nico van der Plas (veilingm.) en Joris Leijten (red. De Schaakkoerier)

 

Daarna ± 14.00 uur de veiling, waarbij er tussen circa 14.00 en 15.00 uur zo’n 140 bijzondere schaak verzamel items geveild werden. 

Blik op de veiling met achter de tafel Joris Leijten en veilingmeester Nico van der Plas

 

Hieronder enkele voorbeelden van hetgeen er “onder de hamer” ging.   

         

Tijdens de gehele dag had Nico van der Plas allerlei curiosa uitgestald. Verder had hij twee postermappen op de balie ter inzage gelegd. Daarin allerlei zaken die door de leden zoal verzameld worden, maar dan uitvergroot tot poster. In de mappen o.a. strips, postzegels, foto’s en telefoonkaarten.

 

Een geslaagde dag werd afgesloten met het traditionele snelschaaktoernooi

 

 

 Eindstand: 1. Henk Alberts 6,  2. Wil Woudenberg 4,  3./4. Hennie van Essen, Joris Leijten 1 punt