Zondag 23 februari om 16.00 uur sloot het Historisch Museum Ede zijn deuren na een record aantal bezoekers op deze dag. Hiermee kwam een eind aan de uiterst succesvolle tentoonstelling "Schaakkunst door de eeuwen heen".

Een tentoonstelling, die geheel aan de doelstellingen voldaan heeft zowel in kwaliteit door de unieke verzameling kunstvoorwerpen binnen de door de werkgroep gekozen thema's als door het grote aantal bezoekers, dat de 1000 bijna gehaald heeft. Als ik het gastenboek van het museum inkijk, kom ik alleen maar woorden van lof tegen. En dat geldt ook voor de mailtjes en brieven die ik tijdens de tentoonstelling ontving.

Het was ook een tentoonstelling met nevenactiviteiten.
Twee boeiende schaaktoernooien voor kinderen en Edese prominenten en als sluitstuk de boeiende lezing van damesgrootmeester Erika Sziva.

Schakers en kunstliefhebbers, bedankt voor jullie bezoek.

De tentoonstelling werd mogelijk gemaakt door de bereidwilligheid van vele bruikleengevers. Met name de leden van de Motiefgroep Schaken ben ik ook zeer dankbaar voor hun deskundige adviezen. En niet te vergeten onze sponsors:
Sponsering & Fondswerving Wageningen en ROC A12 Training en Advies.

Natuurlijk ook dank aan alle schaakvrienden, die mij geholpen hebben met de organisatie:

- Willem, je internetsite heb je op een uitstekende manier bijgehouden en als wedstrijdleider was je een autoriteit;

- Peter, dankzij jou hadden we een sponsor die zorgde voor een ruim aantal flyers en posters en nog wel in kleurendruk;

- Martien, mede dankzij jouw contacten met de Motiefgroep Schaken hadden we een unieke tentoonstelling. En natuurlijk niet te vergeten jouw eigen verzameling;

- Dirk-Jan, spontaan stond jij open voor onze ideeën en heb je ons de kans gegeven om deze tentoonstelling naar eigen inzicht op te zetten;

- Hans en Walter van ESV, prima medewerking met foto's en persberichten.


Gerda en Jos van Raan