‘Schaakkunst’ op voorjaarscontactdag in Druten

                                   door Joris Leijten

Op één van de eerste voorjaarsdagen van 2007 op zondag 11 maart jl. organiseerde de Motiefgroep Schaken haar voorjaarscontactdag in Druten in de Betuwe tussen Tiel en Nijmegen. 

 

 

Voor deze contactdag op zondag, was gekozen vanwege de opening van een ‘Schaakkunst’ tentoonstelling van de gelijknamige organisatie van ons lid Geert van Tongeren die s’middag open ging. Vandaar werden onze activiteiten ook in de ochtend gepland om iedereen in de gelegenheid te stellen om de tentoonstellingen en de evenementen hierom heen te volgen.

Voor de Motiefgroep was het een experiment om een contactdag op zondag te organiseren. Uit een eerdere enquête bleek dat vele leden geen bezwaar of zelfs voorkeur hadden voor een contactdag op zondag. (Op de vraag aan de leden wat men vond van het plan om één van beide contactdagen op een zondag te houden, waren de antwoorden: goed idee: 18, geen goed idee: 10, geen mening: 11.)

Vanaf 9.00 uur waren alle bestuursleden aanwezig en kwamen er sporadisch leden binnen om hun collectie en contacten te onderhouden. Volgens de agenda zou de algemene ledenvergadering om 10.15 uur beginnen maar vanwege het lage aantal leden werd hiermee zo lang mogelijk gewacht tot ca. 11.15 uur. Toen waren 15 leden aanwezig (incl. bestuur) (zie verslag elders). Om 12.15 uur werd door Nico van der Plas de uitgebreide veiling onder de hamer gebracht die met veel  schriftelijke biedingen nog een succesje werd.
Om 13.30 uur werd door Jan Terlouw, schrijver, ex-commissaris van de Koningin, politicus  en schaker de tentoonstelling ‘Schaakkunst’ in de Bogerd geopend. Hij hield een inspirerend praatje over de rol die de Schaakstukken op hem persoonlijk spelen. De karakters, functie en rol in het schaakspel en in de maatschappij en de symboliek die de kunstenaars in hun schaak- kunstwerken verwerken.
In de zaal waren 12 van de 13 exposerende kunstenaars met hun families aanwezig. Samen met Jan Terlouw werd er op een groot fantasie demonstratiebord als wijze van opening de 1e zet verricht door Jan Terlouw. Dit naar analogie van een grootmeesterpartij van Spasski uit 1972. Daarna deden de kunstenaars - schaker of niet schaker - naar eigen inzicht een zet. Hierbij werden meteen de aanwezige kunstenaars geïntroduceerd. Het zettenverloop : 1. Pf3 Pf6 2. Pc3 e5 3. Pxe5 h6 4. g3 d6 5. h4 dxe5 6. f4 Lf5 7. Lg2 en zie de ‘slotstelling’ op de foto hierbij. (Waarbij de geslagen stukken bijgeplaatst zijn op b3 en f1)
Op de bovenomloop van de Bogerd hangen van kunstenaars schilderijen en beeldhouwwerken (brons, klei en stof) allemaal met schaken als thema veel van de kunstwerken zijn te koop.
Kunstenaar en lid Motiefgroep: Aad van de Bosch had naast schilderijen ook een deel van zijn imposante schaakstukken collectie uit de hele wereld in vitrines tentoongesteld en hield in de middag een powerpointpresentie: “Schaken als Cultureel Erfgoed’. Hierin liet hij overzichtelijk de geschiedenis van het schaken zien aan de hand van foto’s uit boeken en voorbeelden uit zijn eigen collectie.

Hij heeft een groot gedeelte van zijn schaakspellencollectie gedigitaliseerd als online schaakmuseum www.chessmuseum.com een bezoekje waard. Net als de ‘echte’ schaakkunsttentoonstelling die nog tot eind april in de Bogerd in Druten te zien is tijdens de normale openingstijden van het cultureel centrum en de bibliotheek zie www.schaakkunst.nl en www.bogerddruten.nl