3. Honds schaak  

Afb. 6 komt van een persfoto uit het Hoogovens Toernooi 1960. Het commentaar bij deze foto is als volgt:

Honds Hoogovensschaak....

Laat niemand zeggen, dat geen hond belangstelling heeft voor het Hoogovens Schaaktoernooi. Het is zelfs zo, dat men er links en rechts schakende honden aantreft. Nou ja..... in elk geval speelde.             F.I.D.E. (links), de hond van de persdienst van het toernooi, een pittig partijtje tegen Etta, de hond van  het Kennemer Theater, die hier juist aan zet is. De finale van dit duel zal in de Hondsdagen worden gehouden.  

Een schaakpartij tussen een baviaan en een hond en dat allemaal dankzij Martha, dat we dit kunnen zien (Afb. 7). En in Hannover hangt dit wandkleed uit ± 1950 met schaakmatch van de katten aan de wand bij een bevriende schaakverzamelaar (Afb. 8).
Katten en honden en beren zijn ook zeer geliefd bij de kunstenaars en dus zeer talrijk te vinden in dit thema. Op Afb. 9 “A Quiet Game of Chess” uit 1915, waarbij de katten “vrij spel” hebben over de rug van de hond en daarnaast (Afb. 10) een fraaie kaart uit 1899.
 lees verder   Naar volgende hoofdstuk