Ca´ssa Contest  & the winner is  Skripchenko                   door Willem Broekman

 

Als webmaster van www.svpromotie.nl ben je er altijd op uit om een maximaal aantal bezoekers naar jouw site te lokken.

Twee aspecten spelen daarbij een belangrijke rol:

** een grote site met veel onderwerpen. Je trekt dan via allerlei zoekmachines publiek. Zo kan je via Gadaffi, Magnus Carlsen, Bolivia en nog veel meer andere onderwerpen op genoemde site terechtkomen.

** dagelijkse toevoegingen. Dan komen ge´nteresseerde kijkers toch steeds weer terug.

 

Inmiddels heeft de site ongeveer 100 bezoekers per dag.

 

 

In het kader van dagelijks nieuwe onderwerpen leidt deze webmaster een moeizaam bestaan. Zeker tijdens de zomermaanden. Daarom  zijn er enige specials verschenen op de site van Promotie, welke ook de nodige aandacht hebben gekregen in de Schaakkoerier en op de site van de Motiefgroep Schaken www.euwe.nl.

Zo hebben we vorig seizoen de discussie gevoerd over de oudste schaakfoto. Dat heeft toch tot heel wat dagelijkse berichtjes geleid en tot een afsluitend artikel van Henk Alberts.

Voor de zomer 2004 hebben we gekozen om als bijzonder onderwerp een verkiezing van Ca´ssa te organiseren. Een ieder kon voorstellen indienen. De verkiezing is aangekondigd op de site van Promotie en het blad en site van de motiefgroep schaken.

Nu heeft het niet storm gelopen, edoch er waren de nodige inzendingen. Een overzicht is te vinden op: (www.svpromotie.nl : Ca´ssa Contest). Verder is een uitgebreide discussie gevoerd op het forum van www.utrechtschaak.nl. Deze discussie is daar inmiddels beŰindigd maar kunt u nog raadplegen via:  (www.svpromotie.nl : Ca´ssa Contest, forum Utrecht).

 De achtergronden van Ca´ssa zijn beschreven in diverse artikelen. Op de site van de motiefgroep en in dit blad is dat in een grijs verleden aan de orde geweest. Dat artikel van Joris Leyten is nog terug te vinden op de Promotie site: (www.svpromotie.nl  : Ca´ssa Contest, verwijzing in het eerste stuk). Ca´ssa is ontstaan in een gedicht van dichter Sir William Jones uit 1763 en is dus niet een Griekse godin, zoals velen denken. 

Het zal geen verbazing verwekken dat het merendeel van de inzendingen betrekking hadden op de wat mooiere chessbabes. Wat begonnen is met Anna Kournikova in het tennis  is inmiddels ook als product doorgedrongen in de schaakwereld. Zie hiervoor de nodige sites:

 www.elisabeth-paehtz.de ,     www.kosteniuk.com  ,      www.miqrogroove.com/carmen-kass/ , www.geocities.com/carmen_kass ,   http://www.chessbase.com/newsdetail.asp?newsid=1819,  http://kitty.net.tripod.com/polgar/judith_polgar.htm ,   www.ishipress.com/stefanov.htm , www.chesschicks.com/classic/index_2.htm  .

 De actie geef Ca´ssa een gezicht is afgerond met het samenstellen van een short list en een verkiezing op de site van Promotie. Deze verkiezing heeft het volgende opgeleverd:

 

 

 

Skripchenko wordt daarmee verkozen tot Ca´ssa van het komende seizoen.

 

Uiteraard wordt dit artikel afgesloten met de fotoĺs van de shortlist van kandidaten:

Antoanetta Stafanova Ca´ssa van Milo
Carmen Kass Kosteniuk
Madonna van M.Angelo Skripchenko
Regina Pokorna Judith Polgar