Voorjaarscontactdag Boskoop voorlopig uitgesteld

bericht 15 maart 2020

Het bestuur heeft besloten de geplande voorjaarscontactdag in Boskoop voorlopig uit te stellen.

Indien mogelijk wordt de nu uitgestelde voorjaarscontactdag op een later tijdstip, waarschijnlijk ergens in juni, alsnog in Boskoop gehouden. Indien dit uiteindelijk niet mogelijk blijkt dan is de najaarscontactdag de eerstvolgende contactdag.


Enkele praktische zaken die horen bij het uitstellen van de voorjaarscontactdag:
1. De Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering zal gehouden worden op de eerstvolgende contactdag. Zo mogelijk op de uitgestelde voorjaarscontactdag in juni en anders op de najaarscontactdag 2020.

2. De veiling op de contactdag
De Motiefgroep heeft op de contactdag een internationale veiling met deels schriftelijke bieders vanuit de gehele wereld. Deze veiling schuift op tot de eerstvolgende contactdag, hetzij de uitgestelde voorjaarscontactdag, hetzij de najaarscontactdag. Kavels blijven staan, schriftelijke biedingen kunnen ook blijven staan.

Hoe de situatie rond het coronavirus zich zal ontwikkelen en hoe lang deze situatie gaat duren is onzeker. Het definitief besluit over het al dan niet alsnog doorgaan van de nu uitgestelde voorjaarscontactdag is op het moment nog niet te geven. Maar ik wens iedereen namens het bestuur vooral een goede gezondheid toe, zowel voor jezelf als voor al je naasten. En ik hoop dat we elkaar allemaal binnen niet al te lange tijd weer op een volgende contactdag kunnen begroeten.

Henk Alberts, voorzitter