Nederlandse 'Schaakpostzegel' ter ere van Godfried Bomans
 

Vanaf 21 mei 2013 wordt er een postzegelvel gewijd aan 5 bekende schrijvers uitgegeven.

Die vijf bekende schrijvers zijn Louis Couperus, Simon Carmiggelt, Godfried Bomans, Adriaan Roland Holst en Gerrit Kouwenaar. Het velletje kost € 5,40 en is vanaf 21 mei te koop in alle Bruna-vestigingen.

Onder de postzegel van Godfried Bomans bevindt zich een tekstzegel eronder met daarop de volgende tekst:

‘Meester’, zo ving ik aan, ‘hoe kwaamt ge tot de beoefening van het schaakspel?’

‘Door den parketvloer van mijn vader’, antwoordde de wereldkampioen.

Wat zegt ge meester?’, vroeg ik ontsteld.

‘Door den parketvloer mijns vaders’, herhaalde Euwe, ‘op de ruiten hiervan bouwde ik mijn eerste theorieën.’

 

Uit Pf6-e4, Deel 7 van de werken van Godfried Bomans, ca 1937

 

Het citaat op de tekstzegel is, zoals ook vermeld, een fragment uit het verhaal Pf6-e4, Deel 7 van de werken van Godfried Bomans. Overigens vond ik hetzelfde verhaal ook in het boek 'Van de hak op de tak' (onder de titel 'Pf6-e4' met als ondertitel 'HALLUCINATIE EUWE-ALJECHIN'.) En ook staat het verhaal in het Boek 'Adviezen van een oude rot & Ander sportief proza'. Opmerkelijk is dat het verhaal in dit laatste boek, uit 1988, als titel heeft 'HALLUCINATIE EUWE-ALJECHIN.' Van een titel 'Pf6-e4' is in dit boek geen spoor (meer) te vinden.

 

Het verhaal Pf6-e4 werd door Godfried Bomans in 1937 geschreven. Het is een briljant geschreven verhaal van een jonge student die in 1937 voor aanvang van de 2e match Euwe – Aljechin een gesprek met Aljechin heeft en van Aljechin hoort hoe deze met de brilliante, nog nooit eerder vertoonde zet Pf6-e4 Euwe eenvoudigweg zal

verpletteren. Een brilliante nog nimmer vertoonde zet; Tarrasch was er op 5 november 1901 te Wenen nog het dichtste bij, doch die zag Pb7-c6 over het hoofd. Uit vaderlandsliefde spoedt onze jonge student, die zich in het boek overigens bediend van de naam ‘Grootmeester Milowski’ zich naar Wereldkampioen Euwe en dat leidt tot een interview met daarin het op de tekstzegel vermelde citaat.

 

Wie het verhaal verder wil lezen:

uitgeverij Boekerij biedt in samenwerking met Ebook de mogelijkheid om het verhaal Pf6-e4 als GRATIS e-boek te downloaden. Dit gratis download van Pf6-e4 kan via de link: www.ebook.nl/bomans

Gebruik hiervoor de code BOMANSZEGEL

 

Daarbij heeft uitgeverij Boekerij ook in samenwerking met Ebook.nl nog een tweetal andere boeken van Godfried Bomans in de aanbieding gedaan.

- Memoires of gedenkschriften van mr. P. Bas als e-boek voor slechts € 4,99

- Dagboek van een Gymnasiast als e-boek voor slechts € 1,99

Daarnaast staan er nog een paar andere e-boeken van Godfried Bomans op deze site.

 

Voor de verzamelaars besteed het blad Collect van Post.nl in mei nog een heel lezenswaardig artikel met verdere informatie over het postzegelvel gewijd aan de 5 bekende Nederlandse schrijvers

 

De Postzegel zelf vermeld, naast uiteraard een afbeelding van de schrijver Godfried Bomans, de ‘frankeerwaarde’ van de zegel (namelijk 1), en de teksten ‘1913 Godfried Bomans’ en ‘Nederland 2013’.

 

Godfried Bomans werd inderdaad geboren in 1913, om precies te zijn op 2 maart 1913 in Den Haag. De zegel eert dus ook het feit dat hij in 2013 100 jaar geleden geboren werd.

2013 is daarom ook het Bomans-jaar. Bijvoorbeeld is daarom voor Nederland Leest dit jaar gekozen voor een van Bomans’ beroemdste boeken: Erik of het Kleine Insektenboek.

Voor iedereen die dit nog niet kende een unieke actie om nú kennis te maken met de ongeëvenaarde schrijfstijl en humor van Godfried Bomans.

  

En Godfried Bomans schreef meerdere verhalen over schaken (bijvoorbeeld het verhaal de schaker, waarbij bijgaande illustratie hoort), hij had interviews en andere ontmoetingen met Max Euwe (foto) en was een graag geziene gast en spreker op het Hoogoventoernooi in Wijk aan Zee. 

 

 

 

Godfried Bomans overleed op 22 december 1971 te Bloemendaal. Naar verluid had hij de voorafgaande avond nog geschaakt bij zijn schaakvereniging de Bloemendaalse schaakclub.

"Het lukte niet erg, die avond. In zijn laatste schaakpartij bood hij tot twee keer toe remise aan. Hij had het warm, deed zijn boord los en verdween. Met de auto wist hij zijn huis nog te bereiken. Kort na middernacht overleed hij aan een hartaanval. De schaker, beter gezegd, deze homo ludens, was uitgespeeld."

 

Door Henk Alberts