De Contactdag van 9 november in Arnhem

 

   

De Najaarscontactdag in Arnhem stond in het teken van het 35-jarig jubileum van de Motiefgroep Schaken. Ruud Wille had geregeld dat deze contactdag kon plaatsvinden in het ruime clubgebouw van schaakvereniging ASV. De ruimte was mooi, de catering was perfect, er was volop gratis parkeergelegenheid, kortom het was een prima locatie. Niet geheel toevallig was er tegelijkertijd in hetzelfde gebouw een bijeenkomst van de Nederlandse Bond van Schaakprobleemvrienden.

   
   
Bas de Haas, die van zowel de Motiefgroep als de Schaakprobleemvrienden lid is, hield bij beide verenigingen een informatief praatje over de wederzijdse verenigingen. Als dank daarvoor kreeg Bas het eerste exemplaar van een speciale munt officieel overhandigd. Deze munt is gemaakt ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum van de Motiefgroep Schaken, die dus in 1984 werd opgericht. Op de voorkant staat het logo van de Motiefgroep, een afbeelding van Euwe zittend aan een schaakbord, het jaartal 2019, de vermelding '35 jaar' en een '1' als waarde-aanduiding. Wat die waarde precies behelst blijft vooralsnog ongewis. De '2' op de achterkant krijgt betekenis door de woorden 'Mat in' die eraan voorafgaan en het schaakprobleem dat daarboven is afgebeeld. Een zeer toepasselijk motief vanwege ons gezamenlijke evenement met de schaakprobleemvrienden. Het kostte Bas geen enkele moeite om het schaakprobleem op de munt op te lossen; misschien hielp het daarbij wel dat hij zelf ook de componist van dat schaakprobleem was. Het ontwerp en de totstandkoming van deze munt werd verzorgd door Henk Alberts en Henny van Essen.
   
   

's Morgens was er verder alle gelegenheid voor ruil, koop en verkoop van allerhande zaken met schaakmotief. En natuurlijk voor het uitwisselen van schaaknieuwtjes of gewoon even bijpraten met de collega-schaakverzamelaars.

 

De gehele middag was gereserveerd voor de veiling die eveneens in het teken van het 35-jarig jubileum stond. Veilingmeester Nico van der Plas had zichzelf een flinke klus op de hals gehaald door in plaats van de gebruikelijke 200 veilingitems zo'n 350 veilingitems op de veilinglijst op te nemen. Vaak was de inzetprijs ook weer een variant op die 35, dus bijvoorbeeld 0,35, 3,50 of de mooiste 35. De bieders lieten in deze echter een steekje vallen, want geen enkele keer werd een verkoopprijs van 350 gehaald. De hoogste opbrengst werd gelijk al bij het allereerste item van de veiling gehaald. Het betrof een briefomslag van Groningen 1946 met aantekenstrook nummer 1. Voor 222,50 ging deze naar een nieuwe eigenaar. Het tweede item van de veiling zorgde voor de op een na hoogste opbrengst: 202,50. Dat was voor een Nederlandse schaakpostzegel uit 1978 met verschoven opdruk.

 

Met wat extra assistentie werd de veiling vlotjes afgewerkt en afgewikkeld, zodat de zaal op tijd kon worden verlaten. Een elftal schaakverzamelaars en partners ging nog bij een lokale Chinees eten om weer een zeer geslaagde contactdag af te sluiten.