Voorjaarscontactdag Arnhem uitgesteld naar 5 juni

bericht 25 maart 2021

Het bestuur heeft besloten de geplande voorjaarscontactdag in Arnhem uit te stellen naar 5 juni

In de vorige schaakkoerier hebben we de Voorjaarscontactdag Motiefgroep Schaken 2021 aangekondigd, namelijk op 17 april in Arnhem. Inmiddels zijn we 2 maanden verder (ik schrijf deze tekst in de derde week van maart) en moeten we constateren dat de huidige situatie rond de corona-epidemie een contactdag medio april onmogelijk maakt. Een dergelijk binnen-evenement met circa 30 aanwezigen is op die datum gewoon nog niet mogelijk.

Om die reden heeft het bestuur besloten de voorjaarscontactdag te moeten verplaatsen naar zaterdag 5 juni. De locatie blijft hetzelfde:
clubgebouw Dagbesteding het Pleijwerk, de Vlamoven 22-24, Arnhem
Dit is dezelfde locatie waar in 2019 de najaarscontactdag plaatsvond.

Daarbij is de datum van 5 juni zodanig gepland dat we daarmee onze Duitse verzamelvrienden van de GSM niet in de weg zitten; hun Sammlertreffen is - als dat door kan gaan - 12-16 mei. Bij dit Duitse Sammlertreffen zijn in de regel ook enkele van de leden van de Motiefgroep Schaken aanwezig.

Uiteraard is het mogelijk dat de situatie rond corona ons de komende periode dwingt om de contactdag nogmaals te verplaatsen. Daarom blijft het advies: houd altijd de website  in de gaten voor de laatste stand van zaken

Enkele praktische zaken die horen bij het uitstellen van de voorjaarscontactdag:
1. De Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering zal gehouden worden op de eerstvolgende contactdag.

2. De veiling op de contactdag
De Motiefgroep heeft op de contactdag een internationale veiling met deels schriftelijke bieders vanuit de gehele wereld. Deze veiling schuift op tot de eerstvolgende contactdag, hetzij de uitgestelde voorjaarscontactdag, hetzij de najaarscontactdag. Kavels blijven staan, schriftelijke biedingen kunnen ook blijven staan.


Henk Alberts, voorzitter