25 jaar Motiefgroep Schaken

 

Op 25 februari 1984 kwamen 35 specifiek schaakpostzegelverzamelaars bijeen in ‘Ons Huis’ zalencentrum in Geldermalsen en werd in een vergadering besloten om een vereniging op te richten: Motiefgroep Schaakfilatelie.

Nick Cranendonk reageerde op een miniadvertentie zogenoemde ‘Anno Annonce’ in het postzegelblad ‘de Filatelist’ van de hand van Sjoerd C. van Ketel die Schaakpostzegels vroeg (eind 1983). Beide verzamelaars kwamen bijeen en kende ook andere Schaakpostzegel- en schaakpoststempel verzamelaars. Zij besloten een ruilbeurs in Geldermalsen te organiseren. Via een nieuwe advertentie in het blad ‘de Filatelist’(februari 1984) werd de bijeenkomst aangekondigd en in de agenda van het blad opgenomen.

 

Ook werd er een eerste ‘Nieuwsbrief’ samengesteld, een brief die gestuurd werd aan bekende verzamelaars. Hierin werden de verzamelaars uitgenodigd voor de ruilbeurs. Velen waren al lid van de Duitse G.S.M.(Gemeinschaft der Schachmotivsammler) die toen al 350 leden had. Ook de schaakverzamelleden van het tijdschrift “ de Beeldfilatelist” voor motief postzegelverzamelaars ontvingen de Nieuwsbrief. Hierop reageerden 35 verzamelaars met een bezoek aan de ruilbeurs. Velen aanwezigen waren enthousiast. Zij besloten daar tot de oprichting van onze vereniging. Op 28 februari 1984 werd de verenigingsakte bij een notaris in Delft opgemaakt. Het bestuur bestond uit Nick Cranendonk (voorzitter/penningmeester) en Sjoerd van Ketel (secretaris).

Vanaf het begin werd er een basiscontributie geheven van Fl. 6,00 voor twee jaar voor het bestuurswerk en de ‘Nieuwsbrief’ (voorloper van dit tijdschrift). De ‘Nieuwsbrief’ kwam minimaal een keer per jaar uit, vlak voor de contactdag en tweede keer als er nieuws was. Voor de ruilbeurzen/ contactdagen werd apart Fl. 7,50 entree voor leden geheven en Fl. 3,- voor familieleden.

Op 3 november 1984 (hetzelfde jaar) werd ook in Geldermalsen de 2e ruilbeurs georganiseerd op een middag, waar de leden R. Reyngoud en Van Ek een selectie van hun verzameling tentoonstelden. Er werd daarbij ook al vrijblijvend geschaakt. Er zijn dan al 40 leden. Wanneer er nieuws was kwam er een ‘Nieuwsbrief’ uit op A5 formaat met een 4 tal pagina’s of soms 8. Naast artikelen over schaakpostzegels zijn er ook artikelen over schaakstempels in de ‘Nieuwsbrief’. Lid Jan Struylaart maakte het nu nog bekende logo van het geblokte paard, dat vanaf ‘Nieuwsbrief’ 4 op de cover verschijnt en op de eerste enveloppen werd gedrukt.

Jaarlijks werd er in het najaar een contactdag gehouden in Geldermalsen. Hier werd steeds een snelschaaktoernooi en een tentoonstelling van de verzameling van twee leden gehouden. Hierdoor wisten de leden van elkaar, wie, wat verzamelde en werd informatie uitgewisseld. Ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan van de Leidse Schaakbond werd er in 1988 bij uitzondering een tweede contactdag gehouden bij de lustrumactiviteiten op 11 juni 1988.

In “Nieuwsbrief” 11 wordt het eigen 5 jarig lustrum gevierd en wordt er gemeld dat inmiddels 80 leden verbonden zijn aan de Motiefgroep Schaakfilatelie. Dit wordt gevierd in het Max Euwe Centrum (oude locatie op de Paleisstraat in Amsterdam, als uitzondering een keer niet in Geldermalsen).

In de algemene vergadering van 1989 wordt aangegeven dat er minder contactdagen in Geldermalsen gehouden worden. Er wordt afgesproken om, om het jaar de contactdag ergens anders te houden, eerst in Amsterdam en vervolgens in de rest van Nederland op wisselende plaatsen om de reisduur van leden naar de locaties van contactdagen, eerlijker te verdelen. Bij elkaar waren er 10 Contactdagen in Geldermalsen geweest in het gebouw ‘Ons Huis’.

Geregeld wordt het bestuur aangevuld met nieuwe leden Ger Dekker (penningmeester), Jan Rebel (penningmeester) en Godfried Couwenbergh (nieuwtjesdienst/redacteur, en later Bas de Haas (voorzitter).

Langzaam komen er steeds meer niet filatelistische (postzegels en stempels) onderwerpen aanbod in de ‘Nieuwsbrief’ en op de contactdagen, in 1994 bij het 10 jarig bestaan in Weesp wordt daarom besloten om de naam van de vereniging te veranderen in Motiefgroep Schaken ipv. Motiefgroep Schaakfilatelie. Hiermee worden alle verzamelgebieden officieel binnen de vereniging toegelaten. Naast de postzegel- en stempelverzamelaars, die er nog altijd veel zijn, zijn nu ook verzamelaars van kaarten en curiosa etc. welkom.

 

In 1995 vanaf “Nieuwsbrief” 30 krijgt dit tijdschrift een andere naam “ de Schaakkoerier”, de naam die het nog altijd heeft. Ook komt deze vanaf die datum geregelder en vaker uit. Dit jaar 2009 komt nummer 100 van de Schaakkoerier uit.

 

 

 

In 1996 werd de samenwerking met de Belgische verzamelvereniging: ‘Vlaamse Schaak Philatelisten’, de Luxemburgse verzamelaars en Fransen Themechecs geïntensiveerd en werd besloten om beurten jaarlijks een gezamenlijk weekend in één van de landen te houden. België beet de spits af in 1996. In 1997 organiseerde de Motiefgroep Schaken in Roosendaal deze bijeenkomst met een speciale stempel/ logo (zie afbeelding boven rechts).

In 1998 treedt het hele bestuur op Sjoerd van Ketel na in één keer af en kwamen er nieuwe leden in het bestuur: Henk Alberts (voorzitter), Nico van der Plas (veilingmeester), Klaus Bodlaender (penningmeester) en Joris Leijten (redacteur). Een paar jaar later namen Rob Bijpost de penningmeester functie (2001) en Godfried Couwenbergh (2005) en Hennie van Essen (2007) de secretaris functie over. Sinds 1998 worden er vast, twéé contactdagen georganiseerd in het hele land.

 

 

In het jaar 2001 bij de 100e geboortedag van Max Euwe zet de Motiefgroep Schaken zich extra in voor de uitgifte van een Euwe postzegelblokje, dat er mede door ons, ook komt. Bij de BeNeFraLux/ contactdag in Leiden organiseren we een Euwe- tentoonstelling en lanceren we een nieuwe website www.euwe.nl waar ook nu nog altijd een online Euwe-tentoonstelling is te zien. In de laatste periode groeit het aantal leden gestaag door tot het huidige aantal van 180 leden in binnen en buitenland.

                                                               Joris Leijten