14e BeNeFraLux Teteringen/Breda

De Motiefgroep Schaken organiseerde een gecombineerde najaarscontactdag / BeNeFraLux op zaterdag 24 oktober 2009. Net als in 2005 vond de bijeenkomst plaats in het dorpshuis ’t Web in Teteringen.

Het was een goed bezochte dag met vertegenwoordigers uit België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Nederland. Al vóór 9.00 uur waren er verschillende leden aanwezig die hun dubbele verzamel-items ter verkoop aanboden. En de presentielijst werd uiteindelijk getekend door 47 personen waarvan 14 niet-leden.

Speciale gasten op deze dag waren de striptekenaar Jan van Haasteren en de woordkunstenaar Jaap de Kreek. De bijeenkomst stond vooral in het teken van de twee, door hen getekende en van gedichtjes voorziene, correspondentieschaakpartijen die jaren geleden tussen hen plaatsvond. De, op A3-formaat afgebeelde, tekeningen van de eerste partij waren in de zaal opgehangen. De tweede partij is weergegeven in de Schaakkoerier nummer 103 als zogenaamde najaarsspecial.

De eerste twee exemplaren werden door voorzitter Henk Alberts aangeboden aan de twee gasten onder dankzegging voor het mogen gebruiken van hun geesteskind. “Jaap reageerde dat hij alle aandacht zeer leuk vond en dat de partij vooral niet te grotesk gezien moest worden”

Alle aanwezigen kregen een exemplaar van de Schaakkoerier en Jan van Haasteren en Jaap de Kreek namen uitgebreid de tijd om deze te signeren. Dit gold ook voor de, door Jan van Haasteren getekende, Jumbo-puzzels die op de bijeenkomst gekocht konden worden

De afsluitende veiling was met 299 kavels waarvan 90% verkocht werd een succes. Er waren weer diverse buitenlandse bieders en de opbrengst voor de Motiefgroep was bevredigend.

Na de bijeenkomst kwamen verschillende leden nog bijeen voor een gezamenlijke Chinese maaltijd.

Al met al was het een geslaagde dag waarbij dank gezegd moet worden aan de familie van de Velden voor de plaatselijke organisatie.

                                                         verslag Henny van Essen, Foto's Godfried Couwenbergh