Servicepunt Leden t.b.v. zoeken of aanbieden schaakzaken 

Op de contactdag van 5 juni is afgesproken dat er een servicepunt wordt ingericht ten behoeve van leden die schaakzaken zoeken of aanbieden. Opgave van hetgeen men zoekt of aanbiedt kan aan ondergetekende worden toegezonden onder vermelding van naam en email adres. Per kerende post krijgt men dan een geactualiseerd overzicht retour. Ook kan men dit overzicht toegezonden krijgen als men slechts wil weten wat er op de markt aanwezig is. Vooralsnog is het niet mogelijk afbeeldingen op het overzicht te plaatsen. Aan het bovenstaande zijn geen kosten verbonden. Voor vragen, zie ondergetekende.

Bas de Haas
dehaasmilde@kpnmail.nl