Schaaktafel in Baarn voor in 2020 overleden Johan Hut
 
De gemeenteraad van Baarn heeft besloten tot een eerbetoon aan schaker/schrijver Johan Hut die in mei 2020 op 59-jarige leeftijd onverwacht is overleden. Een van de schaaktafels die volgend jaar een plek krijgen in het beroemde Baarnse park de Pekingtuin wordt ter nagedachtenis van Johan voorzien van een messing naamplaatje. Daarnaast stelt de gemeente Baarn vijf jaar lang een subsidie van 500 euro beschikbaar voor een door de lokale schaakvereniging te organiseren Johan Hut herdenkingstoernooi.

‘Dat heeft Johan wel verdiend’ was de overheersende gedachte in de Baarnse raad, aldus een verslag van Eric Lorier in De Gooi- en Eemlander, de krant waarvan Johan jarenlang tot zijn plotselinge dood schaakmedewerker was.
 
 
Johan Hut was binnen de schaakgemeenschap zeer gewaardeerd als schaakjournalist, bekend door zijn vele schrijfwerk, niet alleen voor de krant maar ook voor schaaksite.nl, het bondsblad van de KNSB en als auteur van het boek ‘Mat in de Mediastad’ over 125 jaar schaakgeschiedenis in Hilversum. Daarnaast was Johan Hut in Baarn bekend vanwege zijn grote kennis van de lokale geschiedenis en vanwege zijn maandelijkse columns op RTV Baarn, waarin hij zijn licht liet schijnen op de plaatselijke actualiteit. Hij publiceerde veel over de Baarnse dorpsgeschiedenis, niet zelden met een kritische ondertoon.

Bijzonder is dat het initiatief tot het eerbetoon niet uit de schaakgemeenschap komt maar uit de lokale politiek. Johan was zelf ook politiek geëngageerd, hij was lid van het CDA. Toen minister Wopke Hoekstra verkiezingscampagne kwam voeren in het centrum van Baarn wachtte Johan hem op De Brink op, ongetwijfeld om hem urgente lokale zaken onder de aandacht te brengen.

Het is nog niet bekend wanneer het naamplaatje volgend jaar onthuld zal worden en wanneer het eerste Johan Hut herdenkingstoernooi zal plaatsvinden.