Kaart Contactdag 30 april 2022 in Arnhem
 
 
 
De leden van de Motiefgroep kregen deze ansichtkaart in eind februari 2022 toegestuurd.