13e BENEFRALUX 

BENEFRALUX 2008 in België

 

               

 

19 t/m 21 September 2008

door: Joris Leijten

 

 

 

Ieder jaar wordt er in één van de landen België, Nederland, Frankrijk of Luxemburg een zg. BeNeFraLux georganiseerd voor schaakverzamelaars uit deze landen. Dit jaar was het de 13e keer dat dit gebeurde. Bij deze bijeenkomst zie je meer dan bij de Nederlandse contactdagen ook  ‘nieuwe’ gezichten. Deze leden leggen  andere accenten op het verzamelgebied schaken. Het is gezellig om deze contacten op te doen en aan te halen.

De Vlamingen vierden dit jaar ook hun 20 jarig bestaan als Vlaamse Schaak Philatelisten (VSP).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht zaal met op achtergrond de tentoonstelling

Zij hadden de uitnodiging van de feestvierende -het 50 jarige bestaan- Schaakvereniging Deurne aanvaard om bij hen deze bijeenkomst te organiseren.

In het cultureel Centrum Rix in de deelgemeenten Deurne in Antwerpen was veel werk gemaakt van deze bijeenkomst.

 

In het kader van deze verschillende festiviteiten had de VSP 3 officiële Postzegels met gepersonaliseerd vignet uitgeven, geldig voor binnenlandse briefport. Zij werden op de bijeenkomst verkocht. (zie afbeeldingen). De totale oplage is 250 per stuk.

 

 

 

 

 

 

Frans comic schaakspel

Leden van de Schaakklub Deurne hadden 50 schaakspelen uit alle werelddelen opgesteld in een tentoonstelling ter aankleding van de zaal. Daarnaast had de VSP zelf een tentoonstelling over Schaakspellen op afbeeldingen zowel op postzegels als op voorwerpen. Zeer boeiend! 

Vrijdagavond 19 september werden de tentoonstellingen met verschillende bestuurders uit België, Nederland en Luxemburg geopend.

Zaterdag was de centrale dag met zo’n 40 deelnemers veel uit Nederland, België en enkele uit Luxemburg. Helaas waren de Fransen niet vertegenwoordigd dit jaar.

s’Middags werd er voor de aanwezigen een heerlijke maaltijd geserveerd. Waarvoor dank.

Daarna was er een uitgebreide veiling onder leiding van de Vlaamse bestuursleden en de organisatoren Eddy Bruijns en Ronald Cools waarbij veel van eigenaar wisselde. Ook zondag was er gelegenheid om te ruilen en kopen.

De VSP onderleiding van Ronald en Eddy hartelijk dank voor de organisatie van dit gezellige weekend.

Ronald Kool (L.)en Eddy Bruijns (R) tijdens de veiling

      Zaal tijdens de veiling

Bijzondere poster aan de wand ter aankleding

Volgend jaar is De Motiefgroep schaken in Nederland weer aan de beurt om de BeNeFraLux bijeenkomst te organiseren. De bijeenkomst zal in  ieder geval in het najaar plaats vinden in combinatie met de reguliere najaarscontactdag.

Waar en wanneer deze zal plaats vinden weten we nog niet, waarschijnlijk gesitueerd in het zuiden van Nederland en mogelijk in combinatie met een ander Schaakevenement (toernooi of iets dergelijks). Suggesties zijn welkom bij het bestuur.

Voor meer foto’s van de BeNeFRaLux in Deurne zie het fotoverslag Deurne