Gezellige 5e BENEFRA  2000  IN MECHELEN

 

Tijdens het weekeinde van 1-3 september j.l. vond in Mechelen -

want de juffrouw aan het N.S.-loket in Leiden wist niet precies

waar Malines gelegen was - de alweer Sae internationale bijeenkomst

van de schaakverzamelaars dezer landen plaats. De Vlaamse

Schaakfilatelisten waren onze uitstekende gastheren, de ruimte

in hotel Het Gulden Anker was ruim voldoende,en de sfeer in de stad

Mechelen, waar men de herdenking "500 jaar keizer Karel" vierde,

was folkloristisch en uitbundig. Ook kwamen er zelfs echte kanonnen

aan te pas. Er waren verzamelaars uit België, Luxemburg en Nederland

aanwezig. Slechts de Fransen lieten verstek gaan. Dit zal voornamelijk

aan het droevige feit van het overlijden van de redacteur van hun

orgaan Philémat, François Edaine, gelegen hebben. Hij is echter

inmiddels door Michel Soyez, die in 1998 de bijeenkomst in Valenciennes

organiseerde, opgevolgd.

 

 

Van onze eigen Motiefgroep Schaken was er een dertiental leden aanwezig,

van wie er één zelfs uit Middenmeer in de kop van Noord-Holland kwam.

De interessante veiling werd na het diner door Eddy Bruyns in

een gestaag tempo afgewerkt. Er werd 53% van de 148 kavels verkocht.

Bij een gezamenlijke inzet van ruim 37.000 Belgische franken leverde

dit er ruim 43.000 op. Slechts de inzenders betaalden een courtage.

Tijdens het snelschaken op zaterdag mochten Rob Bijpost en ik te

midden van acht Vlamingen de vaderlandse kleuren verdedigen. Een

eervolle derde plaats was mijn deel. Maar dit was net niet genoeg

om een potteke donker bier te verdienen.

                                            Sjoerd van Ketel