4e BENEFRA 1999 TE MONDORF-LES-BAINS, LUXEMBURG

 

Deze jaarlijkse, internationale samenkomst van de schaakverzamelaars

in België, Frankrijk, Luxemburg en Nederland vond dit jaar

voor de vierde maal plaats. En het contact met onze Vlaamse

medeverzamelaars wees uit, dat zij de BeNeFraLux V in de loop van

het jaar 2000 ergens in Vlaanderen wensen te organiseren. Indien

als ik nadere inlichtingen krijg, hoort U van mij. Ook staat er

tijdens het weekeinde van Pinksteren 2000 in hetzelfde prachtige

Mondorf-Les-Bains, Luxemburg een grote schaakpostzegeltentoonstelling

(mèt de mogelijkheden om te ruilen, kopen en verkopen) op het

programma. Nadere bijzonderheden zult U te zijner tijd in

De Schaakkoerier kunnen lezen.

Déze bijeenkomst was uitstekend en soepel georganiseerd door onze

medeleden François Riva (Frisange) en Paul Goerens (Obercorn).

Bovendien hadden wij twee fraaie hotelzalen tot onze beschikking,

waar al het aanbod ruimschoots uitgestald kon worden. Ook had

de Duitse verzamelaar en vervaardiger van schaakprentbriefkaarten

Peter Kruchem een tweetal gekleurde kaarten, die U tevens hier

afgebeeld ziet, voor deze BeNeFraLux laten drukken.Belangstellenden

voor deze kaarten kunnen contact met ondergetekende opnemen.

De veiling verliep vlot en gezien het geringe aantal belangstellenden

werd er toch nog het een en ander van de interessante kavels

aan de verzamelaar gebracht.

Met name de gemeenschappelijke etentjes waren voortreffelijk

verzorgd en zeer gezellig. U ziet hierna het filatelistisch

versierde menu voor het officiële diner van de bijeenkomst in het

restaurant van het plaatselijke casino afgedrukt.

 

 

Een aardigheid voor de verzamelaars van curiositeiten was ook

het flesje Cuvée Classic Brut voorzien van een etiket met de

vier Luxemburgse.schaakstempels. Daar is misschien nog wel aan

te komen voor een dorstige verzamelaar. 

 

Het enige wat te wensen

overliet was het aantal 

aanwezige verzamelaars: 

slechts 24 tekenden de presentielijst. 

Na de bijeenkomst in 

Valenciennes schreef de voorzitter van de Franse verzamelaars in hun blad

Philémat "y a-t-il un 

Français dans la salle?"

 

Nu zou dit aan de Neder-

landers gevraagd kunnen 

worden, want er waren 

slechts vijf van onze 

leden aanwezig. Eén van 

de oorzaken zal wel zijn, 

dat deze bijeenkomst in 

het weekeinde van

Pinksteren gehouden werd 

en men dan aan het gezin 

voorrang verleent.

Maar ik ben en blijf

enthousiast en 

hoop in Vlaanderen 

stellig weer van de partij

te zijn. 

En daarna komt het

Max-Euwejaar 2001 

in het verschiet!

                           

Sjoerd C. van Ketel