3e BENEFRA 1998 in AUBRY DU HANAUT

 

EEN GESLAAGDE BIJEENKOMST

 

Gedurende het weekeinde van 2/4 October j .1. heb ik met veel genoegen

het derde BeNeFra-weekeinde bijgewoond. Er waren zo'n 40

verzamelaars uit België, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland

en vele hunner echtgenotes aanwezig. Onder hen trof ik (helaas

slechts) negen leden van onze Motiefgroep Schaken aan.

De organisatie was veel losser dan bij ons, zeer georganiseerde,

Nederlanders het geval is/was. Maar de gastvrijheid, de hartelijkheid

en de behulpzaamheid waren zeer groot! De Fransen waren

geheel zichzelf en dus leek dit weekeinde precies op de jaarlijkse

eigen Franse bijeenkomsten van de Amicale, die ik reeds diverse

malen als lid heb mogen bijwonen.

De zaal was zeer ruim en er was voldoende plaats voor een grote

tentoonstelling, voor bezoekers en voor 'handelaren' met daarbij

op het podium ruimte voor de veiling. De andere helft van de zaal

was gedurende dit weekeinde in gebruik voor allerlei schaaktoernooitjes

onder leiding van de heer Michel Soyez die ook de grote

man bij de voorbereidingen was; dit gaf een èchte schaaksfeer in

deze hoge zaal.

Op vrijdag hebben wij de zaal ingericht en daarna was er ten huize

van mevrouwen de heer Soyez een ontvangst met champagne en

een heerlijk buffet, waar de liefst 21 genodigde aanwezigen zeer

van genoten hebben.

Op zaterdag werd er eerst naar hartelust gezocht, gevonden, geruild,

gekocht, verkocht en was dies meer zij. De (uiteraard

warme) lunch werd door een twintigtal mensen in het centrum van

Valenciennes genoten. En de veiling 's middags had een hoog gehalte

aan kwaliteit:

Ik wil slechts één enigszins kritische opmerking maken. Na deze

drukke dag en na het diner in het restaurant "Le Bison bleu" had

eigenlijk niemand meer de moed om te gaan snelschaken. Misschien

moet er op volgende bijeenkomsten een ander moment voor dit toernooi

gekozen worden?

Wat de niet-aanwezigen gemist hebben is volgens mij dit: de sfeer

met name tijdens de diverse maaltijden, het weerzien van oude bekenden,

de uitgebreide tentoonstelling waar zéér bijzondere postzegels,

stempels en prentbriefkaarten te bewonderen waren, de mogelijkheid

om van andere mensen uit andere landen geheel andere

dingen te kunnen kopen èn van hen ideeën op te doen voor de eigen

verzameling.

Ik wil onze medeverzamelaar Michel Soyez èn het ijverige en deskundige

bestuur van de Amicale Philatélique Thèméchecs (Française)

zeer hartelijk voor het door hen georganiseerde weekeinde Be-

NeFra III bedanken!

Ten slotte nog een drietal nieuwtjes:

1. Er is een prentbriefkaart "benefra 98" verschenen. U ziet

deze bij dit artikel afgebeeld. De oplage is 500 stuks. Ik

zal enkele exemplaren mee naar Den Haag nemen.

2.     Er was een schaakmunt te koop. Op de ene kant kunt U op de

achtergrond een schaakbord en op de voorgrond Philidor

(1726-1795) zien. Op de andere kant staat een schone Marianne,

N.A.F.S.E.P. 25 05 au 21 06 1998 en 2 Euro de Dreux. Ook

hiervan zal ik enkele exemplaren mee naar one bijeenkomst

in Den Haag nemen.

3. BeNeFraLu IV wordt door ons medelid de heer François Riva

tijdens het Pinksterweekeinde van 21/23 Mei 1999 in Luxemburg

georganiseerd. Hij heeft àlle BeNeFra'S meegemaakt en

weet dus stellig hoe het moet.

                                      Sjoerd C. van Ketel