1e BENEFRA  1996  IN MECHELEN

           EEN GEZELLIG SUCCES     

      

Van vrijdagavond 26 t/m zondagmiddag 28 April j.l. heb ik het 

schaakweekeinde, dat door onze Vlaamse vrienden georganiseerd

werd meegemaakt. Een speciaal nummer van "De Schaakfilatelist"

diende als leidraad èn er was een privéstempel. Eén van de

(Nederlandse) reacties luidde: "Is dat nu alles"? 

Aangezien ik echter zeer tevreden was, zal ik mijn ervaringen

weergeven in de hoop dat ik mijn medeverzamelaars in Nederland

enthousiast(er) maak voor de volgende bijeenkomst. Want de

voorlopige plannen liggen er om door te gaan! Weliswaar werd dit

weekeinde voorzichtig opgezet, omdat het toch een enigszins

onzeker experiment was, maar ik vond het geslaagd en vatbaar om

er een traditie van te maken.

Ik had het geluk, dat ik op de heenweg met de heer en mevrouw

Geiger uit Bagneux, die bij mij logeerden, en op de terugweg met

onze penningmeester Jan Rebel mee kon rijden. Maar ook indien ik

per trein naar Mechelen had moeten reizen, zou ik dit stellig

gedaan hebben.

Op vrijdagavond waren er reeds zo'n vijftien verzamelaars uit

diverse landen in hotel Gulden Anker aanwezig. Na twee aangeboden

rondjes kwam de stemming er viertalig spoedig in. Gulden Anker

bood ons keurige kamers (met bad en televisie) en de naar mijn

indruk in het hotel geboren én getogen ober voorzag ons van elke

gewenste consumptie en van een heerlijk middagmaal op zaterdag.

Ook een dineetje in het architectonisch schitterende Mechelen

lieten we ons goed smaken. 

Wat het bezoekersaantal betreft het volgende. Hoewel niet allen

het presentieboek getekend hebben, heb ik goed opgelet en kwam

ik tot het volgende aantal. Er waren 23 verzamelaars uit België

zelf (onder wie de heer Fürstenberg die zich als lid van onze

vereniging opgaf), 8 uit Frankrijk (onder wie de heer Jean

Mennerat die ook bij ons lid is), 1 uit Engeland (de heer Mike

Penneli), 1 uit Luxemburg (de heer François Riva die zich ook als

lid voor onze vereniging opgaf) en 12 uit Nederland (onder wie

drie bestuursleden). Daarnaast waren er meer dan tien vrouwen en

mannen als gezelschap meegekomen. De opkomst uit Frankrijk

(hoewel de afstand tot Mechelen zeker een rol speelde) èn die uit

Nederland vond ik aan de magere kant.

Sommigen logeerden in hotel Gulden Anker, anderen elders. De ene

kwam met de auto, de andere per trein. Deze bleef het gehele

weekeinde, gene bezocht ons één dag. Een enkeling verliet de zaal

nauwelijks, maar vooral de dames lokten hun mannen mee Mechelen

in, waar het heerlijk toeven was.

Behalve verzamelaars, die ruil- en verkoopmateriaal meegebracht

hadden en bij wie ik allerlei informatie vond, was ook ons lid

Rob van Gompel uit Amsterdam er met zijn schaakboeken.

Ikzèlf vond er een bundeltje" Schaakgedichten ..verzameld door

P.J. Torbijn, de beide moeilijk te vinden schaakstempels van het

S.W.I.F.T.-toernooi in Brussel 1988 èn diverse oude en moderne

schaakkaarten voor mijn verzameling. Ik heb ook diverse contacten

gelegd of verstevigd, die onze vereniging en mijzelf ten goede

kunnen komen.

Het snelschaken op de zaterdagavond leverde in de persoon van Luc

Michiels een overtuigende Belgische winnaar op met de Nederlander

Joop Jansen als goede tweede. .

De veiling nam met haar liefst 157 kavels twee uren in beslag,

maar werd in een goed tempo door Eddy Bruyns afgehandeld. Ruim

de helft van alle kavels werd verkocht. Van de duurdere (boven

de vijftig gulden) echter slechts zo'n 30%. Elk kavel was op een

speciaal daartoe vervaardigd blad bevestigd, hetgeen een heel

professionele indruk maakte. Wij mogen dit model voor eigen

gebruik overnemen!

Ten slotte nog enkele losse opmerkingen, die deels uit een

voorzichtige aanmerking en deels uit hardop denken voor de

toekomst bestaan.

1. De zaal was aan de kleine kant en wij hopen een volgende keer

minimaal over 25 tafeltjes te beschikken. Dit kwam doordat er

voor de zaterdagse lunch (te vroeg) gedekt was.

2. Er zou voor allen of in elk geval voor de meereizende niet 

verzamelaars toeristische informatie of zelfs een excursie ter

plaatse georganiseerd kunnen worden.

3. De veiling zou door drie mensen in plaats van door twee kunnen

worden afgehandeld. Eén voor de (financiële) administratie,

één voor het loven (aanprijzen en nadere informatie geven) èn één

voor het bieden (contact met de zaal). Misschien kan er ook naar

mogelijkheden voor de afwezigen om schriftelijk te bieden gezocht

worden?

4. Het contact tussen de diverse internationale bestuursleden

leverde (bijvoorbeeld) Roosendaal in October 1997 als vervolg

op. Eérst dienen echter de data van de Interclubcompetitie en de

K.N.S.B.-competitie voor 1997/98 bekend te zijn. Noord-Frankrijk

kan dan in 1998 volgen en er is zelfs een aanbod uit Luxemburg

voor 1999! Dat houdt een traditie in, waarbij wij er een soort

mini-vacantie van maken, waarin verzameld wordt,Of een weekeinde

voor schaakverzamelaarsmet een mini-vacantie.

5. Aangezien er leden op zaterdag werken, zou er een verschuiving

of uitbreiding naar een gehéle zondag plaats kunnen vinden,

zodat er een keuze voor zaterdag enlof zondag bestaat.

6. Het snelschaken zou nog door enkele filatelistische prijzen

kunnen worden gestimuleerd, zodat er meer mensen mee gaan doen

en er nog vindingrijker geschaakt wordt.

7. Ik zou als secretaris deze extra administratie op mij willen

nemen, maar wel zoek ik dan twee of drie Nederlandse leden in

Zuidwest-Nederland om mij organisator.isCl1. bij te <staan.

8. In Rotterdam vond op i3 April j.l.een voorstelling van het

Antwerps Travestie Theater, dat" Het verdwenen schaakstuk"

(een tijdloos, muzikaal en dolkomisch avontuur) opvoerde. Het

ligt in de bedoeling om dit te zijner tijdook1n Amsterdam te

doen. Indien ik zoals afgesproken tijdig vóór een volgende

Schaakkoerier informatie ontvang, zal ik deze publiceren. Mocht

U in elk geval op de hoogte gehouden wensen te worden, geeft U

mij dit dan telefonisch even door?

Uiteraard waren dit mijn persoonlijke indrukken en uiteraard heb

ik de zegen van ons bestuur èn vooral de medewerking van de leden

nodig, maar ik ben en blijf enthousiast. En wellicht wordt de

BENEFRA een,.BENELUFRA.

Dat houdt een traditie in, waarbij wij er een soort

mini-vacantie van maken, waarin verzameld wordt, of een weekeinde

voor schaakverzamelaars met een mini-vacantie.

                                             door Sjoerd van Ketel