Voorjaarscontactdag Motiefgroep Schaken 2023 in Arnhem
   
Op zaterdag 29 april in het clubgebouw Dagbesteding het Pleijwerk in Arnhem de voorjaarscontactdag 2023 plaats. Deze locatie is een bekende plaats voor de Motiefgroep, want op dezelfde locatie vond ook in 2019, 2021 en 2022 een contactdag plaats.

De opkomst was deze zaterdag helaas wat minder omdat enkele vaste deelnemers ontbraken. We hopen echter op de najaarscontactdag eenieder weer - in goede gezondheid - te kunnen verwelkomen.

Om kwart voor twaalf begon de Algemene ledenvergadering. Op de agenda stond vooral – als vervolg op een punt uit de ALV van 2022 - de discussie over de mogelijkheden om nieuwe leden te werven, alsmede daarbinnen de wens dat een groter deel van de leden de contactdagen gaat bezoeken. De notulen van de ALV vindt u overigens in deze Schaakkoerier.
   
   
Daarna werd afscheid genomen van Rob Spaans als bestuurslid van de Motiefgroep Schaken. Hij werd na 12 jaar als secretaris benoemd tot Lid van Verdienste van de Motiefgroep en kreeg een vloeibare attentie als dank voor zijn vele werk voor de Motiefgroep. Rob Spaans is hiermee na Joris Leijten het 2e lid van Verdienste van de Motiefgroep.
Helaas moet ook vermeld worden dat er ondanks herhaalde oproepen nog geen nieuwe kandidaat voor de vacature van secretaris gevonden. Het bestuur zal zich op de situatie beraden.
Omdat de ervaring leert dat de beste manier om nieuwe leden te werven via bestaande leden is, wordt na afloop van de vergadering aan alle aanwezige leden ter plaatse een promotiepakket uitgedeeld met folders en Schaakkoeriers met het verzoek om deze binnen de eigen schaakkring te verspreiden en om aldus nieuwe leden te werven.
   
   
Na een helaas wat rommelige maaltijd en het schrappen van de traditionele foto kon het hoogtepunt van de dag, de veiling, beginnen. Daarin loodste veilingmeester Nico van der Plas met de nodige witzen en samen met assistent Joris Leijten ons door de veiling. Er waren deze keer 168 items, waarvan er slechts 11 niet verkocht werden. Meest gewild waren een ´LP Dance for Ever´,
welke voor 245 Euro van de hand ging en ´een brief van Euwe aan een collega professor´, welke 52,50 Euro opbracht (bij een inzet van 1,00 Euro). Aan de andere kant verwisselde een ´postzegel hotel toernooi FDC; Oranjestad 12, Nederlandse Antillen 1957´, alsmede een ´leuk partijtje zegels´ elk voor slechts 25 cent van eigenaar.

Helaas waren er aan het einde van de middag teveel leden die toch om een of andere (belangrijkere) reden meteen naar huis moesten, waardoor de traditionele gezamenlijke maaltijd bij een lokale horecagelegenheid deze keer moest komen te vervallen.