De Contactdag van 5 juni 2021 in Arnhem

door Rob Spaans

Opnieuw werd het een Corona Contactdag. Het was zelfs lang zeer twijfelachtig of de contactdag op deze datum doorgang zou kunnen vinden. Oorspronkelijk zouden we al op 17 april in Arnhem bijeenkomen, maar dat werd door de toen geldende corona-maatregelen verhinderd. De versoepelingen die het kabinet in het vooruitzicht had gesteld waarbij onze bijeenkomst wel zou kunnen doorgaan waren gepland voor 9 juni, zodat dus ook de nieuwe datum van 5 juni niet te realiseren leek. Toen kwam het verlossende bericht dat de regering had besloten de versoepelingen al op 5 juni in te laten gaan, precies de datum waarop de contactdag zou gaan plaatsvinden. Kan dat toeval zijn? Er gaan hardnekkige geruchten dat ofwel de voorzitter ofwel de veilingmeester van onze vereniging beslissende invloed heeft kunnen uitoefenen tot in de allerhoogste regeringskringen.

Een twintigtal schaakverzamelaars kwam dus bijeen op 5 juni in Arnhem, waar ons lid Ruud Wille de zaken weer perfect voor ons had georganiseerd. Er waren meer dan voldoende tafels om de meegebrachte, te verhandelen schaakwaren uit te stallen en er was een prima catering tegen uiterst schappelijke prijzen.

De Algemene Ledenvergadering werd nog voor de lunch gehouden. Voorzitter Henk Alberts leidde ons snel en soepel door de agenda. De meeste tijd werd besteed aan een discussie over mogelijkheden om meer aanwezigen op de contactdagen te krijgen en om nieuwe leden te werven. Gelukkig had Bas de Haas ditmaal de locatie zonder kleerscheuren weten te bereiken en zijn voorstel om als contactpersoon op te treden voor de leden bij vraag en aanbod van schaakverzamelitems kreeg ieders instemming.
De notulen van de ALV vindt u elders in deze Schaakkoerier.

Na de lunchpauze was er een zeer boeiende lezing van Geert van Tongeren over het tragische leven van Salo Landau. Geert heeft zich uitvoerig verdiept in dit onderwerp en heeft veel bijzonder materiaal over en van Landau verzameld, zoals privé-foto's en foto's van originele documenten, waarvan hij ons de mooiste liet zien. Het zou mooi zijn als hij zijn kennis en materiaal in een boek (of een special!) zou willen vastleggen.

Een uurtje later dan gebruikelijk kon de veiling onder leiding van veilingmeester Nico van der Plas beginnen. Slechts één kavel kreeg geen nieuwe eigenaar; dat was een ansichtkaart met schakende teddyberen. De unieke opzet om een aantal kavels te beginnen met een negatieve inzet, dat wil zeggen dat bij die kavels het zou kunnen gebeuren dat een bieder een veilingitem wint en nog geld toe krijgt ook, heeft geen gapend gat geslagen in de financiën van de vereniging. Tot grote opluchting van penningmeester Henny van Essen bleken er voldoende gegadigden voor die betreffende veilingitems te zijn, zodat nergens geld bij hoefde te worden gelegd. Het hoogste bedrag werd neergeteld voor kavel 61. Een bieder had daar daar € 137,50 voor over (misschien nog wel meer) en kreeg aldus een map met meer dan 100 ansichtkaarten in zijn bezit. Joris Leijten zorgde ervoor dat de aanwezige veilingwinnaars hun nieuwe eigendommen gelijk mee naar huis konden nemen.

Een afsluitend bezoek aan een lokaal restaurant werd nog door de corona-maatregelen verhinderd, maar een gezellige nazit in de door Ruud geregelde locatie was wel mogelijk.

Zie ook de foto's van de contactdag op 5 juni in Arnhem