40 jaar Motiefgroep Schaken
 
Op 25 februari 2024 bestond de Motiefgroep Schaken 40 jaar.

Schaakkoerier nummer 190 besteedde er middels meerdere artikelen uitgebreid aandacht aan.
Dit gebeurde onder andere middels een helpmatprobleem van de hand van Bas de Haas dat op de voorkant van deze Schaakkoerier te vinden was:
 
 
Daarnaast haalde Nick Cranendonk herrineringen op aan start van de Motiefgroep:

"Ergens in het najaar van 1983 zaten Sjoerd van Ketel en ondergetekende bij Sjoerd thuis in Leiden te brainstormen over het motief Schaken op postzegels. Beiden waren we schaker en filatelist. Dat contact leidde tot de ‘oprichting’ van de Motiefgroep Schaken. Het bestuur was direct duidelijk: Sjoerd als secretaris en ik als voorzitter. Enthousiast benaderden we zoveel mogelijk contacten: personen, schaakverenigingen en de pers.

Hoewel er nog geen internet was, was het aantal reacties behoorlijk. Conclusie: er is belangstelling genoeg om een contactdag te organiseren. En al op zaterdag 25 februari 1984 vond de eerste bijeenkomst plaats van de Motiefgroep Schaken, en wel in Geldermalsen in een zaal met de naam ‘Ons Huis’. Gelegen tussen Eindhoven – mijn woonplaats – en Leiden, en goed per trein bereikbaar. Er meldden zich ruim 20 geïnteresseerden. Geweldig!!

Sjoerd stond voornamelijk bij de ingang en informeerde naar de schaakverzamelingen. Ikzelf maakte samen met echtgenote Hélène (uitgebreid) kennis met de onbekende verzamelaars. De hartverwarmende reacties bij een uitgebreide gedachtewisseling zorgden ervoor dat al direct een 2e bijeenkomst werd afgesproken.

Op zaterdag 3 november 1984 vond, weer in Geldermalsen, vervolgens de 2e bijeenkomst plaats. En wederom een groot succes. Er zijn dan al leden die een deel van hun verzameling tentoonstellen. Er worden schaakborden en -klokken meegenomen. En we zullen zorgen voor een “nieuwtjesdienst“ voor nieuw uitgekomen stempels. ............"
 
 
En tenslotte bekeek Henny van Essen de Schaakkoeriers vanaf de beginjaren:

"Om maar te beginnen bij de oude Schaakkoeriers met nummer 1; die bestaat niet!
Nummer 1 zou bestaan uit een nieuwsbrief 2 waarin dit doorgestreept is en links bovenaan SK001 staat geschreven.

In deze nieuwsbrief 2 worden verzamelaars uitgenodigd om de 1e contactdag op zaterdag 25 februari 1984 bij te wonen in zaal ‘Ons Huis’ te Geldermalsen. Het tijdstip was van 13.00 -17.00 uur en de bijdrage was Fl. 7,50 per verzamelaar.
De brief was ondertekend door N.J. Cranendonk en Sj. v. Ketel. ............."
 
 
En kijk ook eens naar de foto's van de contactdagen uit het (verre) verleden:  Contactdagen